2018 m. spalio 8 d. vyko KTU Alumnų asociacijos valdybos posėdis.

Posėdyje dalyavo:

Valdybos nariai: Arūnas Laurinaitis, Tomas Urbonas, Darius Vaičiulis, Lina Slavickaitė;

Balsavimo teisės neturintys Asociacijos nariai – kontrolės komiteto narė Ginvilė Pilėnaitė, Asociacijos koordinatorė Vilija Balčiūnaitė.

Posėdžio metu buvo svarstytas naujų narių tvirtinimas. Posėdyje dalyvavę ir balsavimo teisę turintys asociacijos nariai tvirtina anketas užpildžiusių absolventų narystę asociacijoje. Maloniai prašome iki 2018 m. spalio 14 d. išsakyti savo nuomonę šiuo klausimu, prie kiekvieno absolvento pažymint tvirtinu/atmetu.

Dėkojame.