Nario mokestis

Tikrojo nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui, administracinėms išlaidoms padengti.

Džiaugiamės ne vienerius metus puoselėjama tradicija – iš surinktų narystės mokesčių steigiama stipendija jaunųjų inovatorių konkurse „Technorama“. Siekiame paskatinti studentus veikti: kurti ir dalintis savo idėjomis, būti aktyviais įvairių iniciatyvų iniciatoriais, organizatoriais bei dalyviais.

2018 m. gegužės 12 d. KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur (penkiasdešimt eurų).

Ačiū prisidedantiems!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.