Šiandien KTU garbės daktaro regalijos buvo įteiktos Pasaulio ekonomikos forumo steigėjui Klausui Schwabui

Universitetas | 2017-10-13

Spalio 13 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) Kultūros centre (Laisvės al. 13, Kaunas) garbės daktaro regalijos buvo įteiktos profesoriui Klausui Schwabui, iškiliam vokiečių ekonomistui ir inžinieriui, įsteigusiam Pasaulio ekonomikos forumą (angl. „World Economic Forum“, WEF).

Universiteto garbės daktaro vardas profesoriui Klausui Martinui Schwabui buvo suteiktas už ekonomikos žinių, pažangių koncepcijų plėtros bei socialinės antreprenerystės skatinimą, paramą jaunam verslui ir indėlį plėtojant ketvirtosios pramonės revoliucijos koncepciją.

Profesorius taip pat buvo pirmasis, pradėjęs plėtoti privačios-viešos partnerystės, socialinės antreprenerystės, kompleksinio suinteresuotų grupių požiūrio bei kitas koncepcijas.

K. Schwabo ryšiai su Lietuva prasidėjo 1990 metais, kai Lietuva buvo pakviesta dalyvauti Pasaulio ekonomikos forumo renginyje. Jo nuopelnai Lietuvai buvo įvertinti 2009 metais, kuomet tuometinis Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus jam suteikė ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžių.

Jaunųjų entreprenerių ir lyderių rėmėjas Profesorius K. Schwabas, gimęs 1938 m. Ravensburge, Vokietijoje, yra Pasaulio ekonomikos forumo, tarptautinės organizacijos, inicijuojančios viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimą, steigėjas ir valdybos pirmininkas. K. Schwabas Pasaulio ekonomikos forumą įkūrė 1971-iais, tais pačiais metais, kai buvo išleista jo knyga „Moderne Unternehmensführung im Maschinenbau“ (angl.„Modern Enterprise Management in Mechanical Engineering“). Jo vadovaujamas forumas paskatino sutaikinamuosius procesus įvairiose pasaulio dalyse bei daugybės bendradarbiavimo ir tarptautinių iniciatyvų atsiradimą. 1998 m. su savo žmona Hilde K. Schwabas sukūrė „Schwab“ socialinės antreprenerystės fondą, kurio tikslas – nustatyti, pripažinti ir skleisti socialinės antreprenerystės iniciatyvas. Fondas remia socialinių entreprenerių (angl. social entrepreneurs) tinklą, kurį sudaro daugiau kaip 350 verslo atstovų iš viso pasaulio. 2004 m., gavęs Dan Davido premiją, K. Schwabas įkūrė naują fondą – „Jaunųjų pasaulio lyderių forumą“ (angl. „Forum of Young Global Leaders“), skirtą jaunesniems nei 40 metų asmenims. Po septynerių metų, 2011 m., jis įkūrė pokyčių iniciatorių bendruomenę (angl. „Global Shapers Community“), skirtą potencialiems lyderiams nuo 20 iki 30 metų amžiaus. Šių dviejų fondų pagrindinis tikslas – integruoti jaunus žmones, kaip stiprų ateities balsą, į globalų sprendimų priėmimo procesą ir skatinti jų dalyvavimą konkrečiuose projektuose, kuriuose sprendžiamos socialinės problemos. Vienas jauniausių profesorių universiteto istorijoje 45-asis KTU garbės daktaras taip pat paskatino įsteigti globalų tarybų darbotvarkių tinklą (angl. „Network of Global Agenda Councils“), susidedantį iš daugiau kaip 1500 svarbiausių ekspertų, kurie sprendžia pasaulinius, regioninius ir su pramonės plėtra susijusius uždavinius. 1993-1995 m. K. Schwabas buvo Jungtinių Tautų (JT) aukšto lygio patariamosios tarybos darnios plėtros klausimais narys, o 1996-1998 m. – JT Vystymosi planavimo komiteto vicepirmininkas. Profesorius K. Schwabas ekonomikos mokslų daktaro laipsnį (summa cum laude) įgijo Freiburgo universitete Vokietijoje, o inžinerijos mokslų daktaro laipsnį – Šveicarijos federaliniame technologijos institute. 1972 m. jis tapo vienu iš jauniausių profesorių Ženevos universiteto istorijoje. K. Schwabas per savo mokslinę karjerą yra gavęs daugybę tarptautinių ir nacionalinių apdovanojimų. Naujasis KTU garbės daktaras taip pat domisi akademiniais, kultūriniais ir viešojo sektoriaus klausimais. K. Schwabas yra entuziastingas plaukikas, taip pat praktikuojantis kalnų sportą ir dalyvaujantis „Engadin“ slidinėjimo maratone. Spalio 12 d. K. Schwabas lankysis ir skaitys pranešimą „Metų ekonomikos forume 2017“ Vilniuje, kur vyks diskusijos apie ketvirtosios pramonės revoliucijos kuriamus iššūkius ir teikiamus privalumus, o spalio 13 d. nuo 14.00 iki 14.45 val. KTU Kultūros centro (Laisvės al. 13) Didžiojoje salėje skaitys atvirą paskaitą „Leadership Challenges in the age of the Fourth Industrial Revolution“ (liet. „Lyderystės iššūkiai ketvirtosios pramonės revoliucijos amžiuje“).

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku