Kazimiero Baršausko vardo bėgimas Kaune (Tado Kozlovo nuotr. (2)

2017-09-13