Fizikai iš Lietuvos viešėjo Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje CERN

Svarbiausios | 2019-04-09

Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) docentė dr. Brigita Abakevičienė kovo  18–22 d. viešėjo Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) laboratorijoje kartu su Vilniaus universiteto (VU) atstovu dr. Andriumi Juodagalviu bei ilgus metus CERN dirbančiu dr. Aurelijumi Rinkevičiumi.

Jų veikla glaudžiai susijusi su Kompaktiško miuonų solenoido eksperimentu (angl. Compact Muon Solenoid, CMS) ir šio detektoriaus veikimu ir priežiūra.

Brigita Abakevičienė
Brigita Abakevičienė

„Nuoširdžiai džiaugiuosi susipažinusi su žmonėmis, kurie pasidalijo darbo ir moksline patirtimi CERN, paskatino pirmą kartą Kauno technologijos universitete surengti „Tarptautinę elementariųjų dalelių fizikos meistriškumo pamoką“ (angl. International MasterClass: Hands On Particle Physics)“, – teigė dr. Brigita Abakevičienė.

Vizito metu aplankyti Inžinerijos (angl. Engineering Department), Technologijos (angl. Technology Department) ir Didžiojo hadronų greitintuvo pluoštelių (LHC) (angl. LHC Beams Department) padaliniai, susitikta su jų vadovais bei darbuotojais. Jie supažindino su padalinių infrastruktūra, moksline veikla ir pateikė galimų bendradarbiavimo krypčių bei magistro tezių tematikas, siejančias robotiką, mašininio mokymosi sistemas (angl. Machine Learning), virtualios realybės taikymus, didžiųjų duomenų (angl. Big Data) analizę, aptarė statistinį modeliavimą Monte Karlo metodu bei dalelių sąveikos su medžiaga analizės programinį kodą „Fluka“.

Lietuvos asocijuotoji narystė CERN atveria papildomas galimybes įvairių sričių mokslininkams, tyrėjams, studentams ir verslo įmonėms dalyvauti CERN veiklose. Labai svarbus mokslo institucijų bendradarbiavimas su verslo įmonėmis. Kiekvienais metais tūkstančiai viso pasaulio studentų stažuojasi CERN padaliniuose.

Vizito metu buvo pasiūlyta bendradarbiavimo galimybė – motyvuotų bei gabių Universiteto studentų integravimas į mokslines CERN veiklas. Tai galėtų būti ir baigiamieji studentų darbai, suderinti tiek su Universitetu, tiek su atitinkamu CERN padaliniu.

Vilniuje ir Kaune greitu laiku bus įsteigti CERN verslo inkubatoriai, kurie bus vieninteliai Vidurio bei Rytų Europoje. Tai turės didelę reikšmę viso regiono mokslo ir verslo vystymuisi – skatins taikyti pažangiausias fizikos ir sveikatos bei informacines technologijas. Šie klausimai buvo aptarti ir kovo 26 d. vykusiame susitikime tarp Lietuvos universitetų atstovų ir Lietuvos Respublikos Prezidentūros.