In memoriam: netekome Broniaus Neverausko

Svarbiausios | 2020-05-04

2020 m. gegužės 1 dieną netekome buvusio Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekano – profesoriaus, socialinių mokslų daktaro Broniaus Neverausko. Fakultetui profesorius paskyrė beveik 50 savo brandaus gyvenimo metų.

B. Neverausko gyvenimas ir veikla – gražus liudijimas to, kokius pėdsakus gali palikti gėrio siekianti kilni asmenybė: talentingas pedagogas, sumanus mokslininkas, gabus organizatorius ir jautrios sielos žmogus.

Ryškią profesoriaus asmenybės šviesą patvirtina esminiai biografijos faktai. B. Neverauskas gimė 1947  m. kovo 28 d. Varpučių kaime, Vilkaviškio rajone. 1965 m. baigė Kybartų K. Donelaičio vidurinę mokyklą. 1970 m. Kauno politechnikos instituto  Inžinerinės ekonomikos fakultete įgijo inžinieriaus ekonomisto kvalifikaciją ir buvo pakviestas dirbti pedagoginį darbą šioje Alma Mater. 1981 m. Latvijos mokslų akademijos Ekonomikos institute apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Darbo organizavimo specialistų poreikio nustatymas“. Daug metų dirbo Vadybos katedroje, buvo ilgametis  KTU Senato, Ekonomikos ir vadybos fakulteto tarybos narys.  1992 – 2006 m. –  KTU Ekonomikos ir vadybos fakulteto dekanas. Vadovaudamas fakultetui prof. B. Neverauskas daug prisidėjo atnaujinant ir modernizuojant fakultetą, tobulinant studijų programas,  ugdant senąsias ir inicijuojant naująsias fakulteto tradicijas. 2007 – 2012 m. vadovavo Kokybės vadybos katedrai, Projektų vadybos centrui. Profesoriumi Ekonomikos ir verslo (iki 2014 m. Ekonomikos ir vadybos)  fakultete dirbo iki 2018 metų. Savo  ieškojimais ir pasiekimais profesorius uždegė daugelį studentų, parengė juos atsakingam akademiniam ir moksliniam darbui Lietuvos gerovės ir mokslo labui.

Prof. B. Neverausko moksliniai interesai apėmė platų įmonių vadybos ir projektų valdymo klausimų spektrą.  B. Neverauskas vienas ir kartu su bendraautoriais paskelbė  įvairaus pobūdžio darbų: žodyną „Aiškinamasis įmonės vadybos terminų žodynas“(2000), monografiją  „Vadyba: specialistų rengimo kiekybinis ir kokybinis aspektas“(2002), mokamąsias knygas – „Vadybos pagrindai“(2001), „Tarptautinių projektų valdymo ypatybės“(2007), „Projektų planavimas“(2008), „Projektų valdymas“(2008),  per 50 straipsnių Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose.

Profesorius buvo KTU  Vadybos ir administravimo bei Ekonomikos mokslų krypčių kvalifikacijos komisijų  narys, kelių apgintų daktaro disertacijų mokslinis vadovas, dalyvavo daktaro disertacijų gynimo tarybose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

B. Neverauskas buvo kelių šalies ir užsienio šalių mokslo darbų žurnalų redakcinių kolegijų narys. Nuo 2012 iki 2020 m. – mokslo darbų leidinio „ Inžinerinė ekonomika – Engineering economics“, referuojamo pasaulinio lygio publikacijų duomenų bazėse, vyriausiasis redaktorius. Jo vadovavimo redkolegijai  laikotarpiu kilo žurnale publikuojamų tyrimų kokybė, plėtėsi straipsnių autorių geografija.

Už ilgametį ir nuoširdų darbą ugdant jaunąją kartą bei nuopelnus Kauno miesto savivaldos įtvirtinime prof.  B. Neverauskas apdovanotas LR švietimo ir mokslo ministro, KTU rektoriaus padėkos raštais, Kauno miesto 2-ojo laipsnio Santakos  garbės ženklu, Kauno miesto burmistro Jono Vileišio medaliu.

Netekome ne tik mokslininko, bet ir kilnios dvasios žmogaus, kuris atiduodamas po dalelę savęs, praturtino visų mūsų gyvenimą. Profesoriaus požiūrį į pasaulį atspindi jo gyvenimo  moto – jei gali, suprask ir padėk. Visi, kuriems teko garbė bendrauti su prof. B. Neverausku, jautė jam didelę pagarbą dėl jo paprastumo, jautrumo, pagarbos pašnekovui.

Šviesus prof. Broniaus Neverausko atminimas ilgai išliks buvusių kolegų atmintyje, jo darbuose ir  KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto  istorijos puslapiuose. Šią netekties valandą reiškiame gilią užuojautą velionio artimiesiems, draugams ir visiems jį pažinojusiems.

 

Atsisveikinimas su šviesios atminties Broniumi Neverausku vyks laidojimo namuose Liūdinga  (Vytauto pr. 44 A, Kaunas)  gegužės 7 d.  nuo 10:30 ik 15 val.

Šventos mišios už velionį  bus aukojamos gegužės 7 d. 9 val. Karmėlavos Šv. Onos bažnyčioje (Piliakalnio g. 17, Karmėlava).

Urna į Petrašiūnų kapines išlydima gegužės 7 d. 15 val.

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto bendruomenė