KTU docentė: „Išskirtinis dėmesys itin gabiems Kauno vaikams – investicija į šalies ateitį“

Svarbiausios | 2018-09-27

270 Kauno vaikų nuo šio rugsėjo mokysis papildomai – jie dalyvaus Kauno miesto savivaldybės inicijuotoje tarpdisciplininėje itin gabių mokinių ugdymo programoje. Į ją pakviesti vaikai, kuriuos testuojant pagal pasaulyje pripažintas intelekto matavimo metodikas buvo nustatytas itin aukštas bendrasis intelekto koeficientas. Prie šios jaunųjų talentų ugdymo programos prisideda ir Kauno technologijos universitetas (KTU).

„Dalyvaudamas šioje programoje KTU dalijasi su miesto bendruomene savo ilgamete nacionaline ir tarptautine patirtimi, sukaupta  itin gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo ir jo tyrimų srityje“, – teigia KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) dekanė, docentė Bronė Narkevičienė, dalyvavusi iškilmingoje tarpdisciplininės programos mokslo metų pradžios šventėje.

Šiais mokslo metais KTU itin gabiems vaikams organizuos matematikos,  fizikos, socialinių, humanitarinių mokslų, asmenybės ugdymo, aplinkosaugos ir darnios plėtros užsiėmimus. Prie iniciatyvos prisideda Matematikos ir gamtos mokslų, Ekonomikos ir verslo (EVF), Socialinių ir humanitarinių mokslų ir menų fakultetai (SHMMF), Aplinkos inžinerijos institutas (APINI).

„Žmogiškųjų išteklių svarba šalies ekonominiam, kultūriniam, visuomeniniam vystymuisi nekelia abejonių. Itin gabūs vaikai – šių išteklių potencialas, tad investicija į tokius vaikus ir apskritai į vaikus, jų išsilavinimą yra investicija į ateitį“, – teigia B. Narkevičienė.

Jos manymu,  Kauno miesto lyderystė šioje srityje ne tik atneš naudos mūsų miesto vystymuisi, bet ir padės Lietuvai įsitraukti į šalių, kurios pačios investuoja į savo intelektinį potencialą ir gauna iš to visokeriopą naudą, o ne tik atlieka intelektinio potencialo donorių vaidmenį, grupę.

„Kas gali paneigti, kad viena iš daugelio priežasčių, kodėl Estija mus lenkia, yra ir tai, kad Estijoje itin gabių vaikų ir jaunuolių ugdymo centras Tartu universitete veikė nuo XX a. antrosios pusės. Turint omenyje STEM (angl. Science, technology, engineering and mathematics) ugdymo situaciją Lietuvoje, panašios programos yra nepaprastai svarbios“, – akcentuoja docentė.

Tarpdisciplininė itin gabių vaikų ugdymo programa yra unikalus Kauno miesto savivaldybės antrus metus įgyvendinamas projektas, sudarantis galimybę itin gabiems miesto mokiniams įvairiapusiškai tobulinti prigimtinius gebėjimus, skatinantis kiekvieną joje dalyvaujantį naujai atrasti ir pažinti save.

Kiekvienais mokslo metais mokiniai, reguliariai lankydami asmenybės ugdymo, matematikos ir gamtos mokslų, socialinių ir humanitarinių mokslų, menų ir sporto mokslo krypčių užsiėmimus, įgyja naujų žinių, skatinančių visuminį domėjimąsi mokslu, supančia aplinka ir pačiais savimi.

Programą įgyvendina visi Kaune veikiantys universitetai, vieningai telkdami pastangas itin gabių mokinių ugdymui. Kiekvienas iš universitetų yra paskyręs programos įgyvendinimo koordinatorius, tiesiogiai kuruojančius jos įgyvendinimą atskiruose universitetuose. Programos įgyvendinimą dalimis koordinuoja Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Šiais mokslo metais programos dalyvių tikslinę grupę sudaro trečių, ketvirtų, šeštų, septintų, dešimtų ir vienuoliktų klasių mokiniai. Ugdymo programos turinį sukūrė visų Kauno m. universitetų mokslininkai, jį revizavo savivaldybės ir mokyklų atstovai.

Projekto užuomazgos siekia 2016 m. rudenį, kai kartu su Kauno m. savivaldybės atstovais KTU MGMF atliko tyrimą, kuriuo siekta išsiaiškinti itin gabių mokinių ugdymą organizuojančių mokyklų poreikius. Gauti tyrimo rezultatai buvo pristatyti Kauno savivaldybės darbo grupėje, ir 2017 m. projektas pradėtas įgyvendinti.