KTU doktorantės inicijuotas renginių ciklas „Mokslas ir miestas“ sieks suartinti visuomenę su mokslininkais

Svarbiausios | 2019-02-21

Nors universitetai atviri ne tik akademinei bendruomenei, bet ir visuomenei, neretai eiliniai gyventojai nežino, kokius tyrimus atlieka ir kuo gyvena mokslo atstovai. Būna ir taip, kad patys mokslininkai neturi galimybės susipažinti su tuo, ką tyrinėja kolegos iš kitų mokslo krypčių ar institucijų. Siekdama ištaisyti šią spragą, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) II kurso edukologijos doktorantė Vilma Sukackė inicijavo projektą-tęstinių renginių ciklą „Mokslas ir miestas“.

Sausio pabaigoje Kaune surengtas pirmasis ciklo renginys. Jo metu ne tik miesto, bet ir akademinė bendruomenė turėjo progą susipažinti su jaunųjų mokslininkų atliekamais tyrimais ir atstovaujamomis mokslo kryptimis. Neformalioje aplinkoje (kavinėje „Godo“) pranešimus pristatė bei su kauniečiais ir miesto svečiais bendravo 6 doktorantai iš KTU, Vytauto Didžiojo (VDU) ir Mykolo Romerio (MRU) universitetų.

KTU doktorantė V. Sukackė pasidžiaugė, kad pirmasis renginys sulaukė didelio lankytojų dėmesio. „Nepaisant mieste siaučiančios gripo epidemijos, į renginį susirinko nemažai įvairaus amžiaus žmonių, o po pranešimų turėjome įdomių diskusijų. Kiekvieno pranešėjo pristatymui skyrėme po 15 minučių, o renginio pabaigoje lankytojai turėjo progą užduoti klausimus“, – pasakojo projekto iniciatorė Vilma Sukackė.

„Mokslas ir miestas“ renginiuose pranešimus skaityti kviečiami doktorantai, podoktorantūros stažuotojai, mokslo daktarai ir aukštesnį mokslo laipsnį įgiję tyrėjai. Atrenkant pranešėjus, siekiama, kad jie atstovautų skirtingoms mokslo kryptims. Tokiu būdu stengiamasi užtikrinti temų įvairovę ir sudominti lankytojus. Nors pranešėjai nėra griežtai ribojami, ką turėtų pristatyti, tačiau rekomenduojama kalbėti apie jų tyrinėjamą sritį, teorinius modelius, metodologijas, apžvelgti atliktų tyrimų rezultatus ar pristatyti sukurtą mokslinį produktą. Vienas iš reikalavimų yra tas, kad pranešėjai kalbėtų populiariojo mokslo stiliumi ir jų pristatoma tema būtų suprantama paprastam žmogui.

„Į pirmąjį ciklo renginį gausiai susirinkę lankytojai įrodė, kad žmonėms įdomus mokslo pasaulis, tačiau be pirminio tikslo – suartinti visuomenę ir mokslininkus, yra ir keletas kitų. Labai norėčiau, jog šie renginiai formuotų dalijimosi kultūrą tarp jaunųjų, taip pat ir vyresnės kartos mokslininkų, kad galėtume susipažinti, bendrauti, diskutuoti apie tai, ką tiriame, o prireikus pasitarti, suteikti vieni kitiems pagalbą. Tai puiki proga megzti kontaktus, nes ne visada žinome, ką daro mūsų kolegos iš to paties ar kito universiteto, tarsi esame izoliuoti. Siekiu, kad tos ribos išnyktų ir kad turėtume tam skirtą erdvę“, – akcentavo KTU doktorantė V. Sukackė.

Pasak pašnekovės, šie renginiai jauniesiems mokslininkams naudingi dar ir dėl to, kad tai gera praktika – kalbėti, pristatyti, kurti naratyvą apie tai, ką jie tiria. Kai kuriems viešas kalbėjimas – įprastas dalykas, o kitiems – iššūkis.

Ciklo „Mokslas ir miestas“ renginiai vyksta Laisvės alėjoje įsikūrusioje kavinėje „Godo“. Ji pasirinkta neatsitiktinai – tai jauki, šiek tiek bohemiška, laisva vieta. Čia organizuojami įvairūs kultūriniai renginiai, tad ji puikiai tinka skleisti mokslo idėjas neformalioje aplinkoje. V. Sukackė už šią galimybę dėkoja kavinės šeimininkei Agnei Urbutei. Už paramą ir palaikymą organizuojant renginį jo iniciatorė taip pat reiškia padėką KTU Doktorantūros mokyklos vadovei Redai Žilėnaitei.

Antrasis projekto „Mokslas ir miestas“ renginys vyks vasario 28 d. Jo metu savo tyrimus pristatys ne tik jaunieji mokslininkai iš Lietuvos, bet ir Latvijos bei Indijos.

Renginio pranešėjai:

Mantas Davidavičius (VDU doktorantas)

Bhandari Sandeepak (KTU doktorantas)

Karina Taruškaitė (VDU doktorantė)

Rasa Kasperienė (VDU doktorantė)

Ingrida Mereckaitė (VDU doktorantė, VDU Švietimo akademija)

Amal Pullarkkattu Pushkaran (vizituojantis doktorantas KTU)

Marija Semjonova (podoktorantūros stažuotoja, Latvijos universitetas)

Pranešimų temos ir išsidėstymas bus patikslinti.

Daugiau informacijos rasite „Mokslas ir miestas“ facebook paskyroje.

Norinčius skaityti pranešimus „Mokslas ir miestas“ renginiuose kviečiame susisiekti su jų organizatore el. paštu: vilma.sukacke@ktu.lt.