KTU garbės daktaro vardas suteiktas iškiliam biomedicininės inžinerijos mokslininkui iš Švedijos prof. Leif Sörnmo

Svarbiausios | 2019-05-03

Gegužės 3 d. Kauno technologijos universiteto (KTU) garbės daktarų gretas papildė iškilus biomedicininės inžinerijos mokslininkas, Lundo universiteto (Švedija) profesorius Leif Sörnmo. 2018 m. lapkričio 21 d. KTU Senato nutarimu nuspręsta suteikti garbės daktaro vardą prof. Leif Sörnmo už ilgametę partnerystę, vykdant mokslinius tyrimus ir ugdant jaunuosius mokslininkus biomedicininės inžinerijos srityje, nuopelnus Universitetui ir reikšmingus mokslinius pasiekimus.

„Šiandien Kauno technologijos universiteto bendruomenei – išskirtinė diena, nes gerbiamas mokslininkas, profesorius Leif Sörnmo tapo mūsų Universiteto bendruomenės nariu, mūsų kolega. Mums didelė garbė, nes tokios asmenybės kaip jis įkvepia plačiai atverti duris rytojui ir siekti didžių mokslo pasiekimų“, – pabrėžė KTU senato pirmininkas profesorius Rytis Krušinskas.

Profesorius Leif Sörnmo su KTU bendradarbiauja nuo 1997 metų. Per šiuos metu jis reikšmingais darbais prisidėjo steigiant, plėtojant ir stiprinant biomedicininės inžinerijos mokslo ir studijų kryptį Universitete.

„Daugiau kaip 20 metų turiu garbę dirbti su Kauno technologijos universiteto mokslininkais. Nuo pat mūsų bendradarbiavimo pradžios užsimezgė glaudūs ryšiai, davę gražių ir prasmingų rezultatų. Noriu padėkoti visiems, su kuriais teko kartu dirbti, ir tikiu, kad mūsų partnerystė sėkmingai tęsis“, – sakė KTU garbės daktaras prof. Leif Sörnmo.

L. Sörnmo – Lundo universiteto (Švedija) Biomedicinos inžinerijos katedros profesorius, Saragosos universiteto (Ispanija) garbės daktaras. Jis – biomedicininės inžinerijos mokslininkas, per savo 38 metų mokslinę karjerą paskelbęs per 160 mokslinių straipsnių, parengęs 6 monografijas. Jis yra 8 tarptautinių prestižinių žurnalų asocijuotasis redaktorius ir redkolegijų narys. Lundo universitete L. Sörnmo įkūrė Biomedicininės inžinerijos katedrą.

Profesoriui priklauso 11 Europos ir JAV patentų, jis yra 3 biomedicininės inžinerijos įmonių steigėjas.

Konsultuojant profesoriui, KTU išugdyti 4 mokslo daktarai, parengta ir publikuota per 10 mokslinių straipsnių tarptautiniuose mokslo leidiniuose, kartu su KTU mokslininkais parengta bendra monografija. Drauge su profesoriumi KTU parengė ir vykdė 5 tarptautinius ir 2 nacionalinius projektus.

Jo dėka KTU tyrėjai, doktorantai ir magistrantai turėjo progą gilinti žinias ilgalaikėse stažuotėse Lundo universitete. Jis ne kartą lankėsi Lietuvoje ir skaitė paskaitas KTU studentams.

Profesorius prisidėjo kuriant ir tobulinant KTU Biomedicininės inžinerijos magistrantūros ir biomedicininės elektronikos bakalauro studijų programas. L. Sörnmo parėmė KTU metodinėmis priemonėmis, dovanojo vadovėlius, prisidėjo KTU gaunant paramą iš Lundo universiteto ir universitetinės ligoninės studentams skirtais prietaisais, įranga.

Primename, kad KTU garbės daktarais jau yra tapę Lietuvos prezidentas Valdas Voldemaras Adamkus, filantropas, verslininkas ekonomikos mokslų daktaras Juozas Petras Kazickas, pasaulinio garso britų verslininkas seras Richardas Čarlis Nikolas Bransonas ir kiti.