KTU matematikų gretas papildys vizituojantis profesorius iš QS reitinguose palankiai vertinamo Čekijos universiteto

Studijos | 2018-06-21

Nuo 2018 m. rugsėjo prie KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) dėstytojų komandos prisijungs Čekijos Prahos Karolio universiteto profesorius Miloš Kopa, kuris  dėstys Taikomąją matematiką studijuojantiems KTU bakalauro studentams ir tęs mokslines veiklas kartu su fakulteto bendruomene.

Profesorius M. Kopa yra Ekonometrijos ir operacijų tyrimų mokslų daktaras, aktyviai veikiantis įvairiose srityse.

Šiuo metu profesorius vadovauja EURO Stochastinio optimizavimo darbo grupei, priklauso Stochastinio programavimo bendruomenės (STOPROG), EURO darbo grupei, yra EUROPT narys.

Čekijoje prof. M. Kopa eina Operacijų tyrimų draugijos valdybos nario pareigas, yra kompetencijų centro „Dinaminiai modeliai ekonomikoje“ vadovo pavaduotojas.

Taip pat profesorius yra Čekijos nacionalinės akreditavimo institucijos ekspertinės grupės, akredituojančios studijų programas matematikos kryptyje, narys bei Čekijos mokslo fondo ekspertinio komiteto narys.

Prof. M. Kopa yra dviejų knygų bendraautorius, paskelbęs 55 straipsnius „Web of Science“ žurnaluose.

Mokslininko „Web of Science“ H-indeksas yra 11. Tai yra individualus vertinimo rodiklis, suderinantis kiekybę (publikacijų skaičių) su kokybe (citavimų skaičiumi). Rodiklis padeda įvertinto mokslininko rezultatyvumą per visą karjerą ar pasirinktą laikotarpį.

Šiuo metu profesorius vadovauja dviem doktorantams.

Profesorius visai neseniai lankėsi KTU: 2018 m. gegužės 16–18 d. KTU Santakos slėnyje vykusiame 61-ajame Europos operacijų tyrimų draugijos, žaliavų ir finansinių rinkų modeliavimo grupės susitikime ir konferencijoje. Pastaroji suburia ekspertus, dirbančius finansinių modelių, statistikos ir ekonomikos, sprendimų priėmimo ir metodų, mažų ir didelių duomenų finansuose ir investavime, lošimų teorijos ir matematinės ekonomikos, bankininkystės, draudimo, pensijų planavimo, kreditų ir rizikos vertinimo ir kitose srityse.

M.Kopa skaitė plenarinį pranešimą pavadinimu „Portfolio optimization with stochastic dominance constraints“ (liet. „Vertybinių popierių portfelio optimizavimas su stochastinio dominavimo apribojimais“).

Profesorius įsilies į KTU MGMF Matematinio modeliavimo katedros veiklą ir dėstys modulio „Verslo sistemų rizikos analizės metodologija“ studentams.

Modulį koordinuojančios doc. dr. Kristinos Šutienės teigimu, prof. M. Kopa studentus supažindins su stochastinio dominavimo teorija ir pateiks praktinius taikymo pavyzdžius kaip priemonę rizikingų sprendimui vertinimui.

2018-2019 m.m. pavasario semestre profesorius ves „Optimizavimo ir verslo sprendimų priėmimo“ užsiėmimus Didžiųjų verslo duomenų analitikos studijų programos studentams.

Iki šiol prof. M. Kopa glaudžiai bendradarbiavo su KTU Matematinio modeliavimo katedroje veikiančia mokslo grupe, kurios interesų sritis – stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinis modeliavimas.

Nuo rugsėjo profesorius įsilies į šios mokslinės grupės veiklą bei vadovaus ir konsultuos mokslo grupės mokslininkus, atliekančius tyrimus. Jau planuojamos bendros publikacijos ir mokslinis projektas.

Kaip teigia MGMF stochastinių, ekonominių bei medicininių sistemų matematinio modeliavimo mokslo grupės vadovas prof. dr. Eimutis Valakevičius, bendradarbiavimas su profesoriumi iš Čekijos suteikia daugiau mokslinės veiklos perspektyvų.

„Džiaugiamės, kad mūsų akademinę bendruomenę papildys puikus savo srities žinovas. Profesoriaus vizitas ir darbas mūsų fakultete yra puiki proga aptarti galimas bendradarbiavimo sritis su Čekijos Prahos Karolio universiteto matematikais“, – teigia doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė, Taikomosios matematikos krypties studijų programų vadovė.

Jos manymu, puiki pradžia būtų akademinių mainų vystymas. Pasak J. Dabulytės- Bagdonavičienės, bendravimas ir bendradarbiavimas su geriausiai pagal QS reitingus vertinamo Čekijos universiteto mokslininkais ir studentais svarbus plečiant akiratį, kaupiant patirtį bei vykdant mokslinius projektus.

„Tarptautinių kviestinių profesorių vizitai suteikia galimybę mokytis iš geriausių savo sričių specialistų, plėsti bendradarbiavimo tinklus, didinti dėstomų dalykų kokybę“, – teigia Taikomosios matematikos krypties studijų programų vadovė.