KTU mokslininkai pradėjo įgyvendinti ES H2020 programos remiamą projektą SPARTA

Svarbiausios | 2019-03-13

Vienas svarbiausių šiuolaikinės visuomenės iššūkių yra kibernetinis saugumas. Vis labiau skaitmenizuojamame mūsų gyvenime, auga ir kibernetinio saugumo grėsmės, todėl labai svarbu užtikrinti ES kibernetinį saugumą ir strateginę autonomiją stiprinant pagrindinius kibernetinio saugumo pajėgumus. Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus reikia koordinuoti Europos šalių kompetencijas, vykdant bendrus mokslinius tyrimus ir inovacijas.

SPARTA (Specialūs pažangių mokslinių tyrimų ir technologijų projektai Europoje) yra ES H2020 programos remiamas kibernetinio saugumo kompetencijos tinklas, kurio tikslas – sukurti ir įgyvendinti bendras aukščiausio lygio mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklas.

Vadovaudamasi konkrečiais iššūkiais sudarant ambicingą kibernetinio saugumo mokslinių tyrimų ir inovacijų planą, SPARTA sukurs unikalias bendradarbiavimo priemones, skirtas ugdyti transformacinius gebėjimus ir formuoti pasaulinio masto kibernetinio saugumo kompetencijos tinklą visoje Europos Sąjungoje.

Keturios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos, apimančios pagrindinių žmonių poreikių (sveikata) iki ekonominės veiklos (energetika, finansai ir transportas), technologijų (IRT ir pramonė) ir suvereniteto (e. Vyriausybė, viešasis administravimas) sritis, praplės tyrimų ir bendradarbiavimo ribas, kad pasiektų pažangius sprendimus, atitinkančius naujausius iššūkius.

CEA (Prancūzija) vadovaujamas SPARTA konsorciumas yra subalansuota 44 dalyvių iš 14 ES valstybių narių komanda, kuri dirbs mokslinės kompetencijos, technologinių naujovių ir visuomenės mokslų sankirtoje kibernetinio saugumo srityje. Kartu su Asociacija SPARTA bus siekiama iš naujo pažvelgti į kibernetinio saugumo tyrimus, inovacijas ir mokymus, vykdomus Europoje plačiame sričių ir žinių spektre – nuo fundamentinių iki taikomųjų, akademinėse bendruomenėse ir pramonėje.

Skleisdama patirtį ir kompetenciją, iššūkius ir gebėjimus kibernetinio saugumo srityje, SPARTA įneš svarų indėlį į Europos strateginę autonomiją.

KTU komanda, vadovaujama Informatikos fakulteto kompiuterių katedros profesoriaus Algimanto Venčkausko, atliks tyrimus siekiant 1) plėtoti ir patvirtinti metodinius, organizacinius ir technologinius sprendimus, kuriais bus išplėstas kibernetinis saugumas, siekiant visapusiško saugumo funkcijų organizavimo ir kurie labiau sutelktų dėmesį į grėsmių prognozavimą, visaapimančios kibernetinio saugumo informacijos apie situaciją teikimą  sprendimų priėmėjams ir politikos formuotojams ir savalaikį įspėjimą apie grėsmes, 2) sukurti didelio masto saugių paskirstytų intelektualios infrastruktūros sistemų kūrimo metodus ir priemones, 3) sukurti visapusišką kibernetinio saugumo įgūdžių sistemą, skirtą atnaujinti ir sustiprinti kibernetinio saugumo universitetų ir profesinio mokymo programas ir didinti visuomenės ir specialistų informuotumą apie kibernetines grėsmes.

Daugiau informacijos apie SPARTA projektą rasite www.sparta.euhttps://twitter.com/sparta_eu,  https://www.linkedin.com/company/sparta-eu ir https://www.instagram.com/sparta_eu/.