KTU mokslininkas paskaičiavo: kiek intensyvi bus naujoji gatvė Šančiuose?

Svarbiausios | 2019-04-25

Balandžio 30 d. Kauno savivaldybėje bus pristatytas naujos gatvės Šančių mikrorajone projektas. Numatyta, jog ji išsidėstys palei Nemuno krantinę. Kauno technologijos universiteto (KTU) Statybos ir architektūros fakulteto (SAF) mokslininkas prof. Kęstutis Zaleckis, pasitelkęs savo paruoštą Kauno erdvės sintaksės modelį, nustatė, kad gatvė savo srautu turėtų prilygti Neries krantinės gatvės atkarpai tarp P. Vileišio ir Varnių tiltų.

„Prasidedant ir stiprėjant viešai diskusijai apie naujos gatvės Žemuosiuose Šančiuose tiesimą ir tai, kaip ji paveiks tiek bendruomenės gyvenimą, tiek tranzitinių srautų pasiskirstymą, nusprendžiau pastarąjį pokytį sumodeliuoti naudodamas Kauno Erdvės sintaksės modelį“, – apie savo skaičiavimus pasakoja profesorius.

Erdvės sintaksė remiasi matematiniu grafo modeliu, kuris sudaromas tam tikru specifiniu būdu ir kuris, modeliuodamas galimas keliones, skaičiuoja hipotetines keliones iš visų gatvių atkarpų į visas gatvių atkarpas viešųjų erdvių tinkle, renkantis trumpiausią kelionių atstumą. Taip įvertinamas gatvių tinklo konfigūracijos poveikis transporto srautams.

Mokslininkas skaičiavimus grindė normalizuoto kampinio pasirenkamumo (NKP) rodikliu, kurio metu palyginamas gatvių tinklas bei tranzitinių srautų santykis įvairiu atstumu. Iš skaičiavimų akivaizdžiai matosi, kad Žemuosiuose Šančiuose šiuo metu svarbiausia ir intensyviausia gatvė – Juozapavičiaus prospektas. Pridėjus planuojamą nutiesti gatvę palei upę ji savo svarbos neprarastų.

„Preliminariai žvelgiant akivaizdu, kad naujoji gatvė logistikos požiūriu Juozapavičiaus prospekto nenustelbs, bet ji taip pat greičiausiai nebus ir foninė gyvenamoji gatvelė“, – sako KTU mokslininkas.

Ką konkrečiai rodo skaitinės reikšmės?

Tai mokslininkas aiškinosi žiūrėdamas į didžiausių (max) bei vidutinių (mean) NKP reikšmių pokyčius. NKP svyruoja nuo ~0,5 iki 1,5 ir daugiau. Pasak K. Zaleckio, 1,2 reikšmė tai savotiška riba, rodanti galimą gatvės patrauklumą komercinės funkcijos atsiradimui, 1,3-1,4 rodo miesto dalių svarbiausias gatves.

K.Zaleckis šiuo atveju ėmė kelis skirtingus judėjimo spindulius: spindulį n, apimantį visą miestą ir keliones visuomeniniu bei individualiu transportu, bei 3 ir 5 kilometrų spindulius. Pastarasis, pasak Pranciško Juškevičiaus tyrimų, atitinkantį vidutinės kelionės visuomeniniu transportu atstumą.

Naujosios gatvės rodikliai:

NKP rn Max 1,189, mean 1,058

NKP r5000 Max 1,212, mean 1,124

NKP r3000 Max 1,271, mean 1,155

„Juozapavičiaus prospektas yra reikšmingas kalbant apie visą miestą, bet jo svarba didžiausia skaičiuojant keliones 3 km spinduliu. Čia gauname reikšmes max 1,405, mean 1,388. Tai parodo, kad Juozapavičiaus prospektas yra neabejotinas dominuojantis kaimynijos centras ir svarbiausia tranzitinė ašis. Pridėję naują gatvę ir paskaičiavę jos reikšmes matome, kad trumpoms kelionėms (3 km spinduliu), ji didelės konkurencijos Juozapavičiaus pr. nedarys, tačiau nuims dalį tranzitinio automobilių srauto. Naujos gatvės 3 km spindulio reikšmės – max 1,271, mean 1,155. Jas galima palyginti su Neries krantinės gatvės dalimi tarp P. Vileišio ir Varnių tilto“, – sako K. Zaleckis.

Mokslininkas taip pat pateikė ir dar keletą palyginimų. Vaidoto gatvės dalis einanti link Panemunės šilo nuo Tilto gatvės rodo didesnius rodiklius – apie 1,23, tačiau dalis einanti nuo Tilto gatvės link Jiesios upės – 1,18. Tai leidžia bent apytiksliai įsivaizduoti būsimos gatvės svarbą.

K.Zaleckis taip pat pastebi, kad smuktelėjus didžiausiai reikšmei Juozapavičiaus prospekte paauga vidutinė Žemųjų Šančių reikšmė. Tai rodo, kad tikėtina gal ir nelabai didelė, tačiau aiški slinktis nuo mono-centrinės link dvi-centrinės logistinės struktūros. Tai paliudija ir skaičiavimai (NPK r 5000 max 1,379, mean 0,982 bei NPK r3000 max 1,411, mean 1,032).

Visais atvejais naujosios gatvės tranzitinė svarba viršytų Šančių gyvenamųjų gatvių vidurkį ir tai leidžia manyti, kad ji tikrai nebūtų rami gyvenamoji gatvelė. Kita vertus – ji tikrai netaptų antruoju Juozapavičiaus prospektu.

Pasak K. Zalecio, yra tikimybė, kad naujoji gatvė turės tam tikrą patrauklumą tiek tranzitui, tiek komercinių funkcijų atsiradimui iš esmės nekonkuruodama su esama kaimynystės funkcine-tranzitine ašimi, bet mokslininką kiek stebina pasirinkta idėja – atskirti upės krantinę nuo gyvenamų namų.

„Gatvės veikia kaip simbolinės sienos, atskiriančios šonines teritorijas. Jos ne jungia, o skaldo. Šiuo metu pagreitį įgaunantys naujojo urbanizmo principai kaip tik išskiria atvirų krantinių reikšmę miestams. Pasak jų, krantinės turi būti patogios prieiti visų pirma pėstiesiems, o ne transportui, taip pat jame turi būti įvairių veiklų, užsiėmimų. Realiai tokių įveiklintų krantinių Kaune neturime. Panašiausia vieta – Nemuno krantinė senamiestyje prie amfiteatro“, – atkreipia dėmesį K. Zaleckis.

Jis pabrėžia, kad kalbant apie darnaus miesto vystymą, labai svarbus santykis su bendruomene. Kad ir kaip profesionaliai ir pagal pasaulines tendencijas paruošiamas projektas, bet jei jis neatitinka vietos bendruomenės poreikių, projektas nebus sėkmingas. Mokslininkas baiminasi, kad šiuo atveju vardan geresnio susisiekimo, su gatvės atsiradimu sumažėtų rekreacinis krantinės patrauklumas.

Prof. Kęstučio Zaleckio skaičiavimai:

Esama situacija:

Viso Kauno spinduliu n NKP max 1,559, mean 0,872, o Juozapavičiaus pr. Max 1,374, mean 1,302. Šiuo atveju modelis patvirtina prospekto, kaip Žemųjų Šančių pagrindinės arterijos ir linijinio centro funkciją.

Visam Kaune NPK spinduliu 5 km max 1,519, mean 0,941; Juozapavičiaus pr. Max 1,387, mean 1,350. Šiek tiek padidėję prospekto reikšmės rodo jo šiek tiek didesnę svarbą Šančių ir ją supančių miesto teritorijų kontekste nei viso miesto lygmenyje, kas iš esmės yra pakankamai logiška.

NPK 3 kilometrų spindulių (Kaimynijos vidinės kelionės) viso Kauno max 2,052, mean 0,963, o Juozapavičiaus pr. max 1,405, mean 1,388. Tai parodo, kad Juozapavičiaus prospektas yra neabejotinai dominuojantis kaimynijos centras ir svarbiausia tranzitinė ašis.

Bendras Žemųjų Šančių teritorijos vaizdas:

NKP n max 1,374, mean 0,895

NKP 5000 max 1,387, mean 0,965

NKP 3000 max 1,405, mean 1,016

Visais atvejais maksimumai yra Juozapavičiaus prospekte, o vidurkis gerai atspindi ir teritorijos gyvenamųjų gatvių situaciją – Krantų gatvių vidutinės vertės svyruoja ties 0,8 ar 0,9 (jei tai ne akligatviai, kuriuose skaitinė reikšmė lygi 0, nes jie iš esmės negali tapti tarpine kelionės grandimi, remiantis erdvės sintaksės modeliu)

Kaip keistųsi situacija neįtiesus naujosios gatvės?

Kauno NKP rn max 1,559, mean 0,872, Juozapavičiaus pr. Max 1,364, mean 1,297. Šiek tiek mažėjančios didžiausios ir vidutinės reikšmės prospekte lyginant jas su esama situacija rodo, kad dalis tranzitinių srautų iš jo persiskirsto kitur.

Kauno NKP r5000 max 1,519, mean 0,941, Juozapavičiaus pr. Max 1,379, mean 1,342. Ir šiuo spinduliu, šiek tiek sumažėjus skaitinėms reikšmėms, panašu, kad nedidelė, tačiau tam tikrą poveikį daranti tranzitinių srautų dalis persiskirstys kitur.

NKP r3000 Kauno mastu max 2,052, mean 0,963, Juozapavičiaus pr. Max 1,402, mean 1,384. Šiuo atveju jau praktiškai nekintančios reikšmės rodo, kad kaimynystės lygio kelionėms Juozapavičiaus prospektu naujoji gatvė poveikio praktiškai nedarys.