KTU Senato rezoliucija ragina solidarizuotis su Ukraina

Svarbiausios | 2022-03-01

Kauno technologijos universitetas, būdamas Lietuvos ir pasaulio mokslo ir studijų sistemos dalimi, ugdo etiškai atsakingą ir pilietišką asmenybę, palaiko, plėtoja ir kuria šalies ir pasaulio kultūros tradicijas. Viena iš Kauno technologijos universiteto misijų – puoselėti demokratiją, tad Senatas, kaip aukščiausias Kauno technologijos universiteto akademinių reikalų valdymo organas, smerkdamas Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos vykdomą brutalią agresiją prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę ir jos gyventojus, kreipiasi į akademinę bendruomenę ir Lietuvos visuomenę, priimdamas šią rezoliuciją:

  • išreiškia solidarumą Ukrainai ir jos didvyriškai kovai už laisvę ir demokratinio pasaulio vertybes;
  • konsoliduojasi su Lietuvoje ir užsienyje esančiais Kauno technologijos universiteto socialiniais partneriais, kurie aktyviai remia Ukrainos kovą prieš Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos agresiją, taip iškeldami pamatines demokratijos vertybes aukščiau asmeninio gyvenimo gerovės ir yra pasiryžę netoleruoti karo ir jo iniciatorių;
  • kviečia suteikti akademinę ir socialinę paramą studentams bei dėstytojams ir tyrėjams iš Ukrainos;
  • palaiko Europos Sąjungos institucijų ir NATO atsako priemones prieš šalis agresores;
  • ragina Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos mokslo, studijų ir kultūros bendruomenę priešintis karui ir apeliuoti į savo tautų, kurios istoriškai visada lieka atsakingos už jų vardu padarytus nusikaltimus, sąmonę;
  • ragina nutraukti su Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos mokslo, studijų ir kultūros institucijomis vykdomas bendras veiklas (projektus, bendradarbiavimo sutartis, publikacijų rengimą, dalyvavimą konferencijose ir kt.).