KTU siūlo kurti Kauno universitetų bendradarbiavimo tarybą

Universitetas | 2017-11-21

 

Kauno technologijos universitetas (KTU) reiškia paramą Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) parengtam valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano įgyvendinimo priemonių projektui, pagal kurį pradiniame etape Kaune būtų stiprinami trys universitetai, o ilgalaikėje perspektyvoje būtų sukurtas vienas tarptautiniu mastu konkurencingas universitetas.

„Ministerijos prašymu formuodami Universiteto poziciją, projektą aptarėme su fakultetų, Tarybos, Senato ir studentų atstovais. KTU bendruomenė tvirtai laikosi nuostatos, kad aukštojo mokslo pertvarka yra būtina ir mūsų Universitetas joje aktyviai dalyvauja. Esminis šios pertvarkos siekis turi būti mokslo ir studijų kokybės gerinimas bei Lietuvos aukštojo mokslo tarptautinio konkurencingumo stiprinimas, – teigia laikinai pareigas einanti KTU rektorė Jurgita Šiugždinienė.

Iš esmės remdamas ŠMM parengtą projektą, KTU pateikia keletą svarbių valstybinių universitetų tinklo optimizavimo plano patikslinimų. KTU siūloma plėtoti jame sutelkiant Kauno apskrities technologijos ir fizinių mokslų sričių potencialą; atsisakyti terminų „plačios aprėpties“ ir „profilinis“ universitetas; aiškiai įvardinti universitetų stiprinimui skiriamus išteklius.

KTU siūlo steigti Kauno universitetų bendradarbiavimo tarybą, kuri, įgyvendindama konkrečius projektus, stiprintų Kauno universitetų tarptautinį konkurencingumą, tarpusavio sinergijas studijų ir mokslo srityse, konsoliduotų kompetencijas ir mokslinius-technologinius resursus ir t.t.