KTU socialinės atsakomybės ataskaita publikuota „UN Global Compact“ svetainėje

Universitetas | 2018-07-03

Kauno technologijos universitetas (KTU) parengė 2015–2017 metų socialinės atsakomybės ataskaitą ir publikavo ją Jungtinių Tautų organizacijos „UN Global Compact“ interneto svetainėje.

Universitetas prie „UN Global Compact“ iniciatyvos prisijungė 2012 metais. „UN Global Compact“ (arba Jungtinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“) – tai didžiausia pasaulinė savanoriška įmonių ir ne verslo organizacijų socialinės atsakomybės iniciatyva, siekianti dviejų pagrindinių tikslų: padėti įmonėms įdiegti „Pasaulinio susitarimo“ principus į jų verslo strategijas bei skatinti bendradarbiavimą ir partnerystę tarp įvairių sektorių, valstybėje ir už jos ribų, siekiant universalių pasaulio plėtros tikslų.

„UN Global Compact“ priklausančios organizacijos kas dvejus metus privalo pateikti socialinės atsakomybės ataskaitą, kurioje atsispindi, kaip jos savo veikloje diegia socialinės atsakomybės principus. Pirmoji KTU socialinės atsakomybės ataskaita parengta, apibendrinant universiteto pasiekimus darnios plėtros srityje 2013–2014 metų laikotarpiu. Šiemet parengtoje antrojoje ataskaitoje apžvelgiama veikla per 2015–2017 metus.

Ataskaitoje KTU darni veikla suskirstyta į šias pagrindines dalis: bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis, ekonominė atsakomybė, socialinė atsakomybė, aplinkosauginė atsakomybė ir darnaus vystymosi principų integravimas KTU vykdomose studijų programose.

KTU socialinės atsakomybės ataskaita padeda įvertinti esamą universiteto situaciją ir pasiekimus darnios plėtros srityje bei stebėti jos pokyčius, nustatyti, kokios KTU veiklos sritys yra tobulintinos. Tai viešas oficialus pareiškimas savo socialiniams partneriams, darbuotojams, studentams ir kitoms suinteresuotoms šalims, kad KTU palaiko pasaulio darnaus vystymosi tikslus ir principus bei yra įsitraukęs į šią pasaulinę iniciatyvą.

„UN Global Compact“ iniciatyvai priklauso didžiausios pasaulio verslo organizacijos: „Microsoft Corporation“, „Bloomberg, L.P.“, „General Motors Company“, „The Coca-Cola Company“, „Nike“, „Canon Europe Ltd“, „IKEA Group“, „AB Volvo Group Company“ ir kt. Tarp jos narių – Danijos technikos universitetas, George Mason universitetas, Stanfordo universitetas, Esekso universitetas ir kitos garsios pasaulio aukštosios mokyklos.

Su KTU 2015–2017 metų socialinės atsakomybės ataskaita galima susipažinti „UN Global Compact“ svetainėje adresu:

www.unglobalcompact.org/participation/report/cop/create-and-submit/detail/419183