KTU studijų programoms – tarptautinis kokybės ženklas

Studijos | 2017-06-21

Tarptautinės ISEKI FOOD asociacijos, vienijančios aukštojo mokslo, tyrimų centrų ir institutų bei maisto verslo organizacijas iš 56 pasaulio šalių, studijų kokybės ženklas EQAS-Food Label suteiktas KTU Cheminės technologijos fakulteto bakalauro studijų programai Maisto mokslas ir technologija bei magistrantūros studijų programai Maisto mokslas ir sauga.

Šiuo kokybės ženklu akredituojamos tik tos aukštojo universitetinio mokslo studijų programos, kuriose suteikiamos gilios maisto chemijos ir analizės, mikrobiologijos ir biochemijos, kokybės ir saugos valdymo, inžinerijos ir technologijų žinios, o kartu – praktiniai gebėjimai. Šiuo metu Lietuvoje tokio lygio studijas vykdo bei kertines kompetencijas maisto mokslo ir technologijų srityje užtikrina tik KTU.

Maisto mokslo ir technologijų specialistai KTU yra rengiami daugiau nei 60 metų

„Tarptautinį pripažinimą lėmė trys esminiai veiksniai. Vienas jų – didelė dėstytojų mokslinė ir akademinė patirtis. Ypač svarbi Maisto mokslo ir technologijos katedros ilgametė strateginė partnerystė su Lietuvos maisto verslo organizacijomis ir tarptautinėmis mokslo institucijomis. Ne mažiau aktuali dedamoji – atnaujinta, moderni aplinka mokslui, studijoms ir praktinei veiklai. Galima išskirti Maisto mokslo ir technologijų kompetencijų centrą, pirmąjį Baltijos šalyse, aprūpintą unikalia pilotine įranga maisto pramonei, kuriame praktinius darbus atlieka ir studentai“, – teigia Maisto technologijų studijų krypties programų vadovė dr. Vaida Kitrytė.

Pasak programas akreditavusių tarptautinės komisijos ekspertų, aiškūs abiejų studijų programų tikslai ir sandara puikiai atspindi pasaulines švietimo tendencijas ir poreikius. Taip pat ekspertai akcentavo stiprią bakalauro ir magistro studijų sąsają su šalies maisto pramone ir tai, kad programos absolventai yra aukštus standartus bei rinkos poreikius atitinkantys profesionalai. Ekspertų nuomonei pritarė ir asociacijos „Lietuvos maisto pramonė“ direktorė Irma Pilipienė.

Tarptautinis pripažinimas – neabejotina nauda absolventui

„Šių programų absolventai yra iš tiesų paklausūs ir vertinami šalies darbdavių“, – teigia KTU Cheminės technologijos fakulteto dekanas prof.dr. Eugenijus Valatka. Programas baigusiųjų įsidarbinimo rodikliai siekia daugiau nei 80 proc. Anot dekano, jau bakalauro studijų metu studentai dažnai pradeda dirbti maisto versle.

„Didelė dalis mūsų ruošiamų specialistų į darbo rinką faktiškai įsilieja dar studijų metu. Kai kurie, ypač magistrantai, bestudijuodami jau generuoja idėjas savo ateities verslui kurti. Taip pat, bendrų projektų su verslo įmonėmis arba praktikų, stažuočių metu mūsų studentai prisideda kuriant įnovatyvius produktus, kurie vėliau gali būti sėkmingai įvedami į rinką“, – sako studijų krypties programų vadovė V. Kitrytė.  Anot jos, programų studentai stažuojasi stipriausiuose Europos universitetuose, tyrimu centruose, maisto verslo įstaigose ir net tokiose prestižinėse institucijose kaip NASA.

Suteikus EQAS-Food Label kokybės ženklą, abiejų programų absolventai bus paklausūs ne tik šalies, bet ir visos Europos darbo bei aukštojo mokslo rinkoje.

„Tarptautinė akreditacija užtikrina, kad programą baigę absolventai visose šalyse, kurios yra ISEKI FOOD asociacijos narės, yra pripažįstami kaip tikrai kokybiškai parengti specialistai. Be to, visuose universitetuose, kurių studijų programos yra akredituotos šios asociacijos, studentams bus užskaityti KTU išklausyti studijų moduliai“, – teigia V. Kitrytė.

Baltijos šalyse KTU yra pirmasis ir kol kas vienintelis universitetas, kurio programos, ruošiančios kvalifikuotus maisto technologus, „Maisto mokslas ir technologija“ bei „Maisto mokslas ir sauga“ yra akredituotos EQAS-Food Label kokybės ženklu.