Lietuvos mokslo periodikos asociacija išsirinko naują valdybą ir prezidentą

Svarbiausios | 2019-05-15

Kasmetiniame Lietuvos mokslo periodikos asociacijos (LMPA) narių susirinkime buvo renkama asociacijos valdyba ir prezidentas. Kauno technologijos universiteto (KTU) atstovę Adrianą Kviklienę naujoji LMPA valdyba išrinko valdybos pirmininke. V. Grigas išrinktas Lietuvos mokslo periodikos asociacijos prezidentu. Valdyba ir prezidentas išrinkti trejų metų kadencijai.

Į naują LMPA valdybą išrinkti Mykolo Romerio universiteto atstovė dr. Nomeda Gudelienė, visuomeninės organizacijos LOGOS atstovė dr. Dalia Marija Stančienė, Lietuvos sporto universiteto atstovė Asta Zarauskienė, Vilniaus universiteto atstovas dr. Vincas Grigas.

„Mokslo periodikos leidyba vyksta itin konkurencingoje globalioje rinkoje. Siekdami turėti stiprius mokslo periodikos leidinius, kurie būtų atpažįstami kaip universiteto ir kartu šalies mokslo vizitinė kortelė, turime įdėti pastangų įsigilinti ir įsisavinti daug sudėtingų procesų. Asociacijos veikla yra svarbi telkiant leidėjus ir ieškant būdų sukurti kokybišką šalyje mokslo komunikacijos įrankį”, – teigė naujai išrinktas LMPA prezidentas Vincas Grigas.

„Ypatingas dėmesys asociacijos veikloje turėtų būti kreipiamas tarptautinėms atvirojo mokslo, publikavimo etikos aktualijoms, taip pat vadybinių sprendimų bei informacinių technologijų naudojimo mokslo periodikos leidyboje ir sklaidoje klausimams“, – papildė naujai išrinkta LMPA valdybos pirmininkė Adriana Kviklienė.

LMPA vienija 28 narius, atstovaujančius tiek didžiuosius Lietuvos universitetus, tiek mažesnes institucijas, leidžiančias po vieną ar du mokslo periodikos leidinius. LMPA įkurta 2010 m. Nuo pat jos įkūrimo asociacijai vadovavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto leidyklos direktorė Eleonora Dagienė.

LMPA bendradarbiauja su valstybės institucijomis rengiant teisės norminius aktus, susijusius su mokslo periodikos leidyba, siekia, kad valstybės institucijų sprendimai skatintų leidybos, publikacijų sklaidos plėtrą, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugą, prisideda prie mokslo periodikos leidybos sektoriaus švietimo politikos kūrimo, leidybos kultūros ugdymo, rūpinasi savo narių kvalifikacijos kėlimu organizuodama gerosios patirties dalijimosi renginius, kelia aktualius su mokslo periodikos leidyba susijusius politinius, techninius ir etinius klausimus.

Naujoji valdyba ir prezidentas artimiausiu metu apibrėš pirmuosius kertinius darbus, kurie padės siekti visiems rūpimo tikslo – leisti tarptautiniu mastu pripažintus mokslo leidinius.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku