Lietuvos mokslų akademijos įvertinimas – KTU mokslininkams

Mokslas | 2018-04-19

Kauno technologijos universiteto (KTU) mokslininkams Lietuvos mokslų akademija (LMA) skyrė 2017 m. premijas bei pagyrimo raštus. Apdovanojimai iškilmingai įteikti balandžio 17 d. per LMA narių visuotinio susirinkimo ataskaitinę sesiją.

Šiemet įvertinti 9 KTU tyrėjai. Kazimiero Baršausko premija elektronikos ir elektrotechnikos srityje skirta prof. Sauliui Grigalevičiui už mokslinį darbą „Naujos struktūros puslaidininkių panaudojimas organiniuose šviesos dioduose“ (pateikė akad. Juozas Vidas Gražulevičius). Už geriausius jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinius darbus premija skirta dr. Domanto Peckaus ir dr. Tomo Tamulevičiaus kūrybinei grupei už mokslinį darbą „Lazerinių technologijų taikymai medžiagų mikrostruktūravimui bei nuostoviesiems ir ultraspartiesiems spektroskopiniams tyrimams“. Pagyrimo raštu apdovanota dr. Agnė Bankauskaitė (už geriausius jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinius darbus). Jos darbo tema „Sluoksniuotų dvigubų hidroksidų sintezė, savybės ir panaudojimas naujos kartos katalizatorių gamyboje“.

Premijos už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus skirtos magistrams Justinai Čivinskaitei, kurios tyrimo tema „ CPTED taikymas kuriant saugią miesto gyvenamą aplinką“ (vadovė doc. dr. Irina Matijošaitienė) ir Matui Steponaičiui, tema „ Organiniai piridinio ir ketvirtinio amonio dariniai: sintezė ir puslaidininkinių savybių tyrimas“ (vadovas doc. dr. Tadas Malinauskas). Studentei Urtei Baranauskytei už mokslinį darbą „Naujos struktūros elektroaktyvios medžiagos organiniams šviesos diodams“ (vadovas prof. dr. Saulius Grigalevičius) bei magistrantui Mantui Lukauskui, kurio tyrimas „Fluoropolimerų mechaninių savybių tyrimas mikrotempimo įrenginiu“ (vadovė doc. dr. Brigita Abakevičienė).

Pagyrimo raštais už geriausius aukštųjų mokyklų studentų mokslinius darbus paskatinti magistrė Evelina Listova už mokslinį darbą „Edukaciniai elektroninio mokymo(si) priemonių adaptavimo prancūzų kalbos pamokose veiksniai: eTwinning projekto atvejis“ (vadovė prof. dr. Brigita Janiūnaitė) ir doktorantė Olga Belukhina, kurios tyrimo tema „Naudotų padangų tekstilės atliekų perdirbimo į kurą galimybių tyrimas“ (vadovė m. d., dr. Daiva Milašienė).

KTU Tarptautinės doktorantūros mokyklos vadovas doc. dr. Leonas Balaševičius teigia, jog kasmet vis gausėjantis LMA įvertintų Universiteto mokslininkų būrys ne tik demonstruoja mokslinių tyrimų temų aktualumą, bet ir gerą studentų pasirengimą vykdyti aukšto lygio mokslinius tyrimus. „Įvertinimas motyvuoja ir padrąsina studentus rinktis mokslininko kelią. Jauni Universiteto mokslininkai  supranta, kad mokslinio tiriamojo darbo rezultatai gali būti sėkmingai komercializuojami, o jų veikla prasminga ir neša naudą valstybei ir visuomenei“, – sako doc. dr. L. Balaševičius.