Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondo sąraše – KTU mokslininkė

Svarbiausios | 2022-02-11

Mariaus Jakulio Jason (MJJ) fondas paskelbė naują septynių mokslininkų sąrašą, kuriems paskirta beveik 200 000 Eur grantų suma tęsti mokslinius tyrimus Lietuvoje. Viena iš jų – į Lietuvą grįžtanti KTU mokslininkė dr. Inga Popovaitė, kuri lyg šiol mokėsi Ajovos universitete.

Prieš tris metus sukurtas filantropinis MJJ fondas skirtas teikti finansinę paramą gabiems verslo kūrėjams, akademikams ir studentams, kurie gali ir nori prisidėti prie Lietuvos ekonomikos augimo, rašoma fondo siųstame pranešime žiniasklaidai.

Siekdamas pritraukti užsienyje doktorantūrą apsigynusius ir dirbančius mokslininkus, norinčius inovatyvius tyrimus tęsti Lietuvoje ir čia dėstyti studentams, per tris veiklos metus MJJ fondas grantus suteikė 21 konkursą laimėjusiam mokslininkui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė sako, jog ambicingi ir inovatyvūs mokslininkai, kurie savo darbais prisidėtų ne tik prie Lietuvos ekonominio vystymosi, bet ir prie valstybės vardo garsinimo tarptautinėje mokslo arenoje, mums yra itin reikalingi.

“Didžiuojamės atrinktais mokslininkais ir dėkojame MJJ fondui už reikšmingą iniciatyvą pritraukiant didžiausius šalies talentus, skatinant mokslo tarptautiškumą bei mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Valstybė taip pat didina finansavimą moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai – šiemet beveik trečdaliu, arba 44 mln. eurų, auga ir tyrėjų atlyginimai. Suvienytomis verslo, privačiomis ir valstybės pastangomis galime daug daugiau“, – sako ministrė.

Vieną iš mokslininkių į savo komandą pritraukęs Kauno technologijos universiteto (KTU) Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas sako, jog bendradarbiaudami su fondu, universitetai gali prisitraukti perspektyvius mokslininkus ir mokslininkes su tarptautine patirtimi ir suteikti jiems galimybę kurti ateities Lietuvą.

„MJJ fondo grantai yra lyg šviežaus oro gūsis Lietuvos aukštojo mokslo padangėje. Juk nėra vertingesnės investicijos nei investicija į žmogiškąjį kapitalą, kuris savo ruožtu kuria net tik naujas žinias, bet ir mokina studentus jas kurti. Tokiu būdu mes užsukame šalies sėkmės ratą, kuris užtikrina mūsų ilgalaikį gebėjimą konkuruoti tarptautinėse rinkose ir išlikti patrauklia vieta kitų šalių investicijoms. Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad, kaip fakulteto dekanas, galiu pasinaudoti MJJ fondo teikiamomis galimybėmis ir prisitraukti į savo bendruomenę tokius įdomius ir išskirtinius žmones kaip dr. Inga Popovaitė“, – nurodo dekanas.

Iš JAV į Lietuvą, Kauno technologijos universitetą grįžtančios dr. Ingos Popovaitės mokslinių tyrimų kryptys – kosmoso analogai, grupių elgesys kosmoso sąlygomis, didieji tekstiniai duomenys, kompiuteriniai kiekybiniai metodai.

„Lietuvoje matau didelį potencialą savo, kaip mokslininkės, karjerai vystyti. Lietuva 2021 metais tapo asocijuota Europos kosmoso agentūros (EKA) nare ir taip lietuviams atsivėrė naujos tarptautinio bendradarbiavimo galimybės kosmoso sferoje. Aš noriu vystyti žmogiškųjų faktorių (socialines) kosmoso studijas, ir manau, kad dabar Lietuvoje tam atsiveria daug galimybių. Taip pat noriu prisidėti prie socialinių mokslų absolventų analitinių ir technologinių įgūdžių lavinimo. Lietuvoje vis dar trūksta duomenų analizės specialistų, ir ypač turinčių socialinių ar elgsenos mokslų išsilavinimą. Manau, kad su savo žiniomis ir sugebėjimais tai tikrai galėsiu padaryti“, – dalinasi Inga Popovaitė.

Inga taip pat sieks prisidėti prie Lietuvos mokslo tarptautiškumo stiprinimo, dirbant su duomenimis iš JAV esančios Marso dykumos tyrimo stoties (Mars Desert Research Station), mezgant santykius su Lenkijoje esančia LunAres tyrimo baze ir kitais Europos mokslininkais, dirbančiais šioje srityje. Tai prisidės stiprinant Lietuvos konkurencingumą kosmoso tyrimų srityje.

lrt.lt informacija