Metinį studijų finansavimą magistrantui skirsianti „Western Union“: mus domina studentai, norintys keisti pasaulį

Studijos | 2018-07-18

Vis daugiau verslo įmonių siekia bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis – įsitraukdami į studijų organizavimo procesu, teikdami temas baigiamiesiems projektams, priimdami studentus praktikai, steigdami stipendijas ar skirdami studijų finansavimą pasirinktų studijų programų studentams. Būtent pastaruoju aspektu paremtas Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (KTU MGMF) ir „Western Union“, viena didžiausių tarptautinių įmonių Lietuvoje, bendradarbiavimas.

„Western Union“ įsipareigojo 2018 m. į „Didžiųjų verslo duomenų analitikos“ magistro studijų programą Vilniuje įstojusiam studentui skirti metinį studijų finansavimą.

„Geriausia investicija yra investicija į žmogų, į jo kompetencijų auginimą, nes būtent žmogus kuria naujas technologijas, vysto verslą, kuria mokslą ir savo sprendimais prisideda prie visuomenės gerovės kūrimo“, – sako sutartį pasirašiusi KTU MGMF dekanė doc. dr. Bronė Narkevičienė.

„Toks socialinės atsakomybės ir plataus mąstymo pavyzdys, koks yra „Western Union“ sprendimas teikti paramą magistrantūros studijoms, labai svarbus tiek konkrečiam studentui, tiek universitetui, tiek visuomenei, nes demonstruoja bendrystės ir savitarpio paramos galią“, – tikina dekanė.

Matematikos krypties studijų programų vadovė doc. dr. Jurgita Dabulytė-Bagdonavičienė sako, kad universitetuose formuojasi asmenybės, kursiančios šalies ateitį, todėl investuoti į jauną žmogų verta.

Apie sutartį, jos reikšmę ir galimybes studentams kalbėjome su Tarptautinio paramos fondo „The Western Union Foundation Lithuania“ prezidentu Sergejumi Sidorovu ir „Western Union“ IT direktoriumi Pauliumi Ramantausku.

– Kuo ši sutartis svarbi jūsų įmonei? Kas paskatino pradėti bendradarbiavimą su universitetu?, – paklausėme „Western Union“ įmonės atstovų.

Sergej Sidorov (S. S.): Pastebime Lietuvoje augantį didžiųjų duomenų analizės specialistų poreikį. Jis pasireiškia ir mūsų įmonėje. Akivaizdu, kad didelė dalis verslo pereina ir ateityje dar sparčiau pereis į skaitmeninį pasaulį. Svarbu turėti žmonių, kurie padėtų šią verslo dalį auginti. Be to, pažymėtina, kad duomenų kiekis pasaulyje nuolat auga, o jų apdorojimas, pateikimas labai svarbus bet kuriam verslui.

Paulius Ramantauskas (P. R.):  „Western Union“ padalinys Lietuvoje keičiasi – viskas prasidėjo nuo paprasto operacijų centro, o dabar jis tampa vis svarbesniu, į sudėtingesnius projektus ir analizę orientuotu centru. Būtent todėl ir sudomino investicija, kuri prisidėtų prie Lietuvoje reikalingų specialistų, gebančių atlikti duomenų analizę, ugdymo.

S. S.: Apskritai ryšys tarp verslo ir ugdymo įstaigų yra labai svarbus, o ypač ryšys su universitetais. Čia įžvelgiame labai didelę bendradarbiavimo prasmę: mūsų nuomone, baigę studijas absolventai jau turi turėti patirties, žinių, kurios reikalingos šiandieniniam verslui. Todėl bendradarbiavime tarp įmonės ir universiteto yra didelė sąsaja – kad neprasilenktų tai, ką studentas išmoksta ir tai, ko būsimas darbdavys iš jo tikisi ir nori.

P. R.: Su KTU dirbame jau senokai. Dalyvaujame studentų baigiamųjų darbų vertimuose, taip pat universiteto organizuojamose „WANTed“ karjeros dienose. Džiaugiamės, kad universitetas proaktyviai ieško kontakto su verslu. Todėl ir mūsų įmonė nori perkelti bendradarbiavimą į dar aukštesnį lygį.

– Kodėl pasirinkote finansuoti būtent Vilniuje, o ne Kaune studijuojantį „Didžiųjų verslo duomenų analitikos“ studentą?

S. S.: Tai daugiau susiję su tuo, kad mūsų įmonė įsikūrusi Vilniuje. Vertinant galimybes ir galvojant apie tai, kad studentas norėtų pradėti dirbti mūsų kompanijoje, tai būtų daug patogiau ir logistiškai paprasčiau.

P. R.: Visgi esame atviri ir studentams iš kitų Lietuvos miestų: tarp mūsų darbuotojų yra ir kauniečių, ir vilniečių, ir klaipėdiečių – džiaugiamės bet kuriuo prisijungiančiu prie mūsų kolektyvo.

– Kokio studento tikitės?

S. S.: Svarbu, kad žmogus būtų suinteresuotas, jam pačiam būtų svarbu ir įdomu daryti įtaką verslui, keisti, jei galima plačiau galvoti, pasaulį. Manau, kad tai yra vienas svarbiausių argumentų, ko mes iš tikrųjų ieškome, t. y., žmogaus, kuris atviras pokyčiams ir nori pats tuos pokyčius kurti.

P. R.: Ir, žinoma, labai svarbus dar vienas aspektas – tai pasirengimas dirbti. Tokioje srityje per vieną dieną neišmokstama visko – tam reikia ruoštis ir turėti žinių pagrindą. Norint dirbti tokį darbą, žinios ir technologinė bazė yra tikrai labai svarbu.

S. S.: Dėl to ir konkurso metu, kai bus renkamas studentas, kuriam skirsime finansavimą, planuojame dalyvauti nuo pat pradžių iki galo: norime investuoti į žmogų, su kuriuo sutaptų mūsų siekiai, požiūriai ir vertybės.

– Kokiais kriterijais vadovausitės atrankos metu?

S. S.: Tikriausiai nėra konkretaus ir vienpusiško atsakymo. Viskas susideda iš daug elementų: žmogaus požiūris, techniniai duomenys, studento ryžtas investuoti į save. Kaip ir kiekvienoje atrankoje, taip ir čia nėra vienos taisyklės.

P. R.: Aš manau, labai svarbu yra tai, kad žmogus norėtų keisti ir žiūrėti į pasaulį kitaip, nes būtent ši sritis yra labai proaktyviai keičianti pasaulį. Kaip jau minėta, duomenų kiekis kasdieniniame gyvenime vis auga, todėl savaime auga ir poreikis žmonių, turinčių reikalingus įgūdžius tuos duomenis apdoroti, pateikti išvadas bei rekomendacijas įmonės vadovams. Mes suvokiame, kad tai ilgas kelias ir tikimės rasti žmogų, su kuriuo norėtume tą kelią nueiti kartu.

– Ar galimas tolesnis bendradarbiavimas po sutarties (pvz., įdarbinimas, stažuotė, praktika) tarp įmonės ir atrinkto studento?

S. S.: Be abejonės. Jau ilgiau nei penkerius metus turime stažuočių programą, po kurios maždaug 80 proc. studentų pasilieka dirbti įmonėje. Jeigu matytumėm atvirų pozicijų, tinkančių tam žmogui, apsidžiaugtumėme, jei jis ar ji nuspręstų po studijų ir toliau dirbti su mumis. Nuolat jaučiame talentų poreikį, tad mūsų durys jiems atviros.