Naujasis KTU rektorius Eugenijus Valatka: svarbiausia – bendruomenės sutelkimas

Universitetas | 2018-07-17

Bendradarbiavimo organizacinės kultūros vystymas ir nuoseklus patvirtintų veiklos gairių įgyvendinimas. Tokias būsimos veiklos gaires akcentuoja naujai išrinktas Kauno technologijos universiteto (KTU) rektorius profesorius, chemijos inžinerijos mokslų daktaras Eugenijus Valatka, liepos 17 dieną dalyvavęs spaudos konferencijoje ir pristatęs artimiausius darbus. Laikantis nustatytų procedūrų, rektoriaus pareigas jis eiti pradės nuo rugpjūčio 10 dienos.

KTU „Santakos“ slėnyje surengtoje konferencijoje kartu su rektoriumi taip pat dalyvavo KTU rektoriaus rinkimų komisijos pirmininkas, Tarybos narys Kęstutis Šliužas.

„Esu KTU žmogus iki kaulų smegenų, Alma Mater mane išugdė, su šiuo Universitetu mane sieja emocinis ryšys. Jaučiu turintis potencialo prisidėti prie Universiteto klestėjimo“, – spaudos konferencijoje pripažino E. Valatka, dėkodamas KTU tarybai ir Universiteto bendruomenei už išreikštą pasitikėjimą.

Bendruomenės žmonių sutelkimas yra vienas svarbiausių žingsnių, siekiant tolesnių rezultatų. E. Valatkos įsitikinimu, rektoriaus galimybės pasiekti rezultatų be žmonių palaikymo – labai ribotos.

„Kaip chemikas pasakysiu – norėtųsi daugiau pozityvios chemijos žmonių santykiuose ir gyvenime, jos ir sieksime Universitete“, – juokavo E. Valatka.

Akcentuoja taktikos svarbą

E. Valatka pritaria Universiteto vizijai tapti plataus profilio, išskirtinę fizinių ir technologinių mokslų kompetenciją puoselėjančiu bei tarptautiniu mastu pripažintu šiuolaikinių technologijų ir žinių universitetu.

Dar prisistatydamas Universiteto bendruomenei kaip kandidatas E. Valatka išreiškė nuomonę, kad KTU turi visiškai aiškią veiklos kryptį bei strategiją. „Šiuo metu nepaprastai svarbu, kad būtų pasirenkamos ir įgyvendinamos tinkamos taktinės priemonės strateginiams veiklos rodikliams pasiekti,“ – teigė jis.

Atsižvelgdamas į vykstančius socialinius ir geopolitinius pokyčius – Lietuvos demografinės situacijos prastėjimą, galimą ES finansinės paramos Lietuvai mažėjimą po 2020 metų ir kt. – naujai išrinktas KTU rektorius  mato būtinybę sukurti efektyvią žmogiškųjų išteklių valdymo sistemą siekiant išlaikyti ir pritraukti geriausius dėstytojus, mokslininkus ir administracijos darbuotojus.

Rinkimuose – 11 kandidatų

E. Valatka į rektoriaus pareigas išrinktas KTU Tarybos sprendimu, kuri liepos 13 dieną rinkosi į uždarą posėdį ir lyderiaujančio Universiteto vadovą išrinko slaptu balsavimu. Taryba Universiteto rektorių rinko iš 11 Lietuvos ir užsienio kandidatų.

Rinkimai buvo organizuoti viešo konkurso būdu ir vykdyti vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu, Universiteto statutu ir KTU tarybos nutarimu patvirtintu KTU rektoriaus rinkimų tvarkos aprašu.

KTU rinkimų komisijos pirmininkas K. Šliužas spaudos konferencijoje akcentavo du pagrindinius kriterijus, į kuriuos atsižvelgė KTU taryba, balsuodama už kandidatus į rektoriaus postą: potencialą mobilizuoti bendruomenę ir užtikrinti Universiteto politikos tęstinumą.

Apie Eugenijų Valatką

Iš Jiezno kilęs E. Valatka (g. 1971 m.) prieš tapdamas rektoriumi ėjo KTU cheminės technologijos fakulteto dekano pareigas, į kurias buvo išrinktas 2011 metais.

Kauno technologijos universitete ir 13-ajame Paryžiaus universitete disertaciją rengęs E. Valatka cheminės inžinerijos daktaro laipsnį įgijo 2000 metais, nuo 2002 m. E. Valatkai suteiktas docento, o nuo 2012 m. – profesoriaus pedagoginis vardas.

E. Valatkos mokslinės interesų sritys – katalizė, elektrochemija, fotochemija. Per mokslinę karjerą mokslininkas dalyvavo daugiau kaip 40 nacionalinių ir tarptautinių konferencijų, paskelbė daugiau kaip 70 mokslo darbų, kurių dalį sudaro publikacijos, paskelbtos tarptautiniuose, citavimo reitingą turinčiuose mokslo žurnaluose.

Anglų, prancūzų ir rusų kalbomis laisvai bendraujantis KTU Fizikinės chemijos katedros profesorius E. Valatka žiniomis dalijasi ne tik su Lietuvos, tačiau ir užsienio šalių studentais Prancūzijos, Šveicarijos, Portugalijos universitetuose.

E. Valatka turi dalyvavimo ir vadovavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektams patirties, yra aktyvus tarptautinių ir Lietuvos organizacijų – Tarptautinės elektrochemijos draugijos (ISE), Europos chemijos tematinio tinklo (ECTN) ir kt. – narys, Lietuvos chemikų draugijos pirmininko pavaduotojas.

Kaip ekspertas E. Valatka yra aktyviai dalyvavęs studijų projektų veiklose rengiant Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinę koncepciją, plėtojant studijas reglamentuojančių aprašų sistemą.