Prasideda Kauno technologijos universiteto tarybos nario rinkimų procesas

Svarbiausios | 2019-12-11

Atsižvelgiant į tai, kad  nutrūko Kauno technologijos universiteto (KTU) tarybos nario Daliaus Misiūno įgaliojimai, Senato pirmininkas 2019 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. V3-S-57  „Dėl Kauno technologijos universiteto tarybos nario rinkimų“ inicijavo naujo Universiteto tarybos išorinio nario iš technologijoms imlaus verslo srities, rinkimus likusiam 2017 m. išrinktos Universiteto tarybos kadencijos laikotarpiui.

2019 m. lapkričio 14 d. rektoriaus įsakymu Nr. A-732 „Dėl universitetinės rinkimų komisijos sudarymo“ buvo sudaryta universitetinė rinkimų komisija, kuriai pavesta organizuoti ir vykdyti tarybos nario rinkimus.

2019 m. gruodžio 11 d. universitetinė rinkimų komisija paskelbė viešą konkursą išoriniams kandidatams į Universiteto tarybos nario vietą atrinkti iš technologijoms imlaus verslo srities.

Vadovaujantis  Kauno technologijos universiteto tarybos narių rinkimų tvarkos aprašu  kandidatai į išorinius Tarybos narius ne vėliau kaip iki 2020 m. sausio 17 d. 17.00 val. Universiteto Žmogiškųjų išteklių administravimo skyriui (adresu K. Donelaičio g. 73, 320 kab., LT-44249 Kaunas, tel. (8 37) 30 00 84, el. pašto adresas kristina.kolesnikiene@ktu.lt ) privalo pateikti:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. užpildytą ir pasirašytą išorinio kandidato į Kauno technologijos universiteto tarybą anketą ir jos elektroninę versiją MS Word formatu, kuri turi būti siunčiama aukščiau nurodytu elektroninio pašto adresu;
  3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Kandidatai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku.

Išoriniai kandidatai į Tarybos nario vietą atrenkami viešo konkurso būdu ir renkami Tarybos narių rinkimų konferencijoje, kuri įvyks 2020 m. vasario 25 d. Apie konferencijos laiką, vietą ir darbotvarkę bus skelbiama Universiteto interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš 20 dienų iki numatytos konferencijos datos.