Prasideda KTU alumnų registracija į 2019-2020 m. pavasario semestro modulius stebėtojo teisėmis

Bendruomenė | 2020-02-24

Kauno techologijos universitetas Alumnų bendruomenę informuoja apie prasidėjusią registraciją į 2019-2020 m. pavasario semestro modulius.

Šiame semestre KTU absolventams siūloma rinktis iš 12 modulių, iš kurių 1 vykdomas tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis,  5 moduliai yra vykdomi anglų kalba, 1 modulis vedamas nuotoliniu būdu.

Siūlomų klausyti modulių sąrašas:

 1. Kriptografija P170B111
 2. Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja P170B126
 3. Computer Graphics P175B505
 4. Darbo ekonomika S180B384
 5. Modern Management of Organization S189M013
 6. Technology Venturing S189M201
 7. Inovacijų vadyba S190B137
 8. Vadyba S190B376
 9. Kokybinių tyrimų praktikumas S210M106
 10. Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos T120M183
 11. Fundamentals of Mechatronics T210B001
 12. Engineering Systems of Buildings T220B612 / Pastatų inžinerinės sistemos T220B612

Atkreipiame dėmesį, kad registracijos į modulį formoje pateiktų laisvų vietų skaičius yra nurodomas tik į teorines paskaitas.

Išsamią informaciją apie modulio tvarkaraštį, laisvų vietų skaičių į praktinius užsiėmimus ir konsultacinius seminarus rasite šioje lentelėjeModulių sąrašas 2019-2020 pavasario semestre.xls

Primename registracijos į modulius bei dalyvavimo juose tvarką:

 1. Universiteto alumnai į modulius registruojasi savo iniciatyva, prieš tai atsakingai įvertinę savo galimybes dalyvauti paskaitose.
 2. Alumnams skirtos laisvos vietos moduliuose suteikiamos vadovaujantis pirmumo taisykle.
 3. Vieno semestro metu alumnas gali lankyti ne daugiau kaip vieną modulį.
 4. Alumnas, užsiregistravęs į modulį, yra atsakingas už nuoseklų modulio paskaitų lankymą.
 5. Modulyje alumnasdalyvauja Stebėtojo teisėmis  (Stebėtojas– Universiteto absolventas, klausantis atskirus studijų modulius, bet neprivalantis už juos atsiskaityti ir negaunantis akademinės pažymos).
 6. Išklausius modulį pažymėjimai alumnams nėra suteikiami.
 7. Užsiregistruodamas į modulį alumnas patvirtina, kad yra susipažinęs su 1-6 punktuose išdėstytomis nuostatomis.
 8. Registracija į modulį vyksta el. paštu alumni@ktu.lt, registruojantis prašome nurodyti savo vardą, pavardę, tel. nr., universiteto baigimo metus bei fakultetą, kuriame studijavote.

Dėl registracijos į modulius ir papildomos informacijos apie darbuotojų dalyvavimo modulyje galimybes kreipkitės  el. p. alumni@ktu.lt arba tel. +370 626 73904.