Prasideda registracija į studijų modulius / Registration to study modules starts

Alumnai | 2021-09-23

Kauno technologijos universitetas Alumnų bendruomenę informuoja apie prasidėjusią registraciją į 2021–2022 m. m. rudens semestro modulius.

Šiame semestre KTU absolventams siūloma rinktis iš 27 modulių: 17 modulių lietuvių kalba ir 10 modulių anglų kalba (4 moduliai dėstomi ir anglų, ir lietuvių kalbomis). Moduliai vedami ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu.

Siūlomų klausyti modulių sąrašas:

 1. Creative Writing (H004B103)
 2. Tinklo etika (H120B012)
 3. Objektinis programavimas 1 (P175B118)
 4. Computer Graphics (P175B505)
 5. Kompiuterinė grafika (P175B505)
 6. Kriptografinės duomenų saugos pagrindai (P175M113)
 7. Advanced Machine Learning (P176M010)
 8. Pedagoginė praktika 1 (S000L009)
 9. Comprehensive Studies of Risk and Security Issues 1 (S170M120)
 10. European Security Architecture (S170M125)
 11. Innovation Management (S190B137)
 12. Inovacijų vadyba (S190B137)
 13. Pedagoginė ir raidos psichologija (S262L001)
 14. Organizational Communication (S265B103)
 15. Organizacijų komunikacija (S265B103)
 16. Ugdymo programų planavimas ir realizavimas (S272L100)
 17. Mokymo ir mokymosi psichologija (S283M811)
 18. Programų inžinerijos procesai (T120M026)
 19. Virtualaus mokymosi pagrindai (T120M182)
 20. Pastatų mikroklimatas (T220M105)
 21. Įvadas į statybos inžineriją (T230B203)
 22. Process Engineering 1 (T350B125)
 23. Procesų inžinerija 1 (T350B125)
 24. Apsauga nuo korozijos ir erozijos (T350B132)
 25. Applied Food Chemistry (T430M133)
 26. Paper Production and Recovery Technologies (T460B122)
 27. Popieriaus gamybos ir perdirbimo technologijos (T460B122)

Išsamią informaciją apie modulių tvarkaraštį ir laisvų vietų skaičių galite rasti lentelėje – Modulių sąrašas 2021–2022 m. m. rudens semestre.

Registracija į studijų modulius uždaryta.

Modulių klausymo D.U.K. galite rasti čia. Dėl papildomos informacijos kreipkitės el. paštu vidiniai.mokymai@ktu.ltalumni@ktu.lt arba telefonu +370 608 96 445.

________________________________________________________________________________________________

Kaunas University of Technology informs all alumni that registration to the study modules in the autumn semester of AY 2021–2022 is started.

This semester KTU graduates are offered to choose from 27 study modules: 17 modules in Lithuanian and 10 modules in English (4 modules are taught in both English and Lithuanian). The modules are conducted both in distance and on campus.

List of modules offered for listening:

 1. Creative Writing (H004B103)
 2. Tinklo etika (H120B012)
 3. Objektinis programavimas 1 (P175B118)
 4. Computer Graphics (P175B505)
 5. Kompiuterinė grafika (P175B505)
 6. Kriptografinės duomenų saugos pagrindai (P175M113)
 7. Advanced Machine Learning (P176M010)
 8. Pedagoginė praktika 1 (S000L009)
 9. Comprehensive Studies of Risk and Security Issues 1 (S170M120)
 10. European Security Architecture (S170M125)
 11. Innovation Management (S190B137)
 12. Inovacijų vadyba (S190B137)
 13. Pedagoginė ir raidos psichologija (S262L001)
 14. Organizational Communication (S265B103)
 15. Organizacijų komunikacija (S265B103)
 16. Ugdymo programų planavimas ir realizavimas (S272L100)
 17. Mokymo ir mokymosi psichologija (S283M811)
 18. Programų inžinerijos procesai (T120M026)
 19. Virtualaus mokymosi pagrindai (T120M182)
 20. Pastatų mikroklimatas (T220M105)
 21. Įvadas į statybos inžineriją (T230B203)
 22. Process Engineering 1 (T350B125)
 23. Procesų inžinerija 1 (T350B125)
 24. Apsauga nuo korozijos ir erozijos (T350B132)
 25. Applied Food Chemistry (T430M133)
 26. Paper Production and Recovery Technologies (T460B122)
 27. Popieriaus gamybos ir perdirbimo technologijos (T460B122)

Detailed information about the schedule and number of vacancies can be found in the following table List of modules for 2021–2022 autumn semester.

Registration to study modules is closed.

F.A.Q. can be found here. Contact us for more information by e-mail vidiniai.mokymai@ktu.lt, alumni@ktu.lt or by phone +370 608 96 445.