Prasideda registracija į studijų modulius / Registration to study modules starts

Alumnai | 2022-09-06

Kauno technologijos universitetas alumnų bendruomenę informuoja apie prasidėjusią registraciją į 2022–2023 m. m. rudens semestro modulius.

Šiame semestre KTU alumnams siūloma rinktis iš 18 modulių: 6 moduliai dėstomi anglų kalba, 12 – lietuvių. Vietų skaičius ribotas. Informaciją apie modulių tvarkaraštį ir laisvų vietų skaičių galite rasti lentelėje – Modulių sąrašas 2022–2023 m. m. rudens semestre.

Prieš registraciją, prašome atkreipti dėmesį:
– jeigu lentelėje modulio aprašymas pateiktas lietuvių kalba, jis bus vedamas lietuvių kalba ir atvirkščiai – jeigu pateiktas anglų kalba, bus vedamas anglų kalba;
– jeigu prie modulio nurodyta tiksli vieta (adresas), paskaitos vyks kontaktiniu būdu, jeigu nenurodyta tiksli vieta – modulis bus vedamas nuotoliniu būdu.

Siūlomų klausyti modulių sąrašas:

  1. Tinklo etika
  2. Comprehensive Studies of Risk and Security Issues 1
  3. European Security Architecture
  4. Pedagoginė ir raidos psichologija
  5. Research Ethics
  6. Mokymo ir mokymosi psichologija
  7. Applied Food Chemistry
  8. Objektinis programavimas 1
  9. Kompiuterinė grafika
  10. Image Syntax
  11. Programų inžinerijos procesai
  12. Virtualaus mokymosi pagrindai
  13. Inovacijų vadyba
  14. Strateginis projektų valdymas
  15. Inovations and Global Knowledge Economy
  16. Algebrinės struktūros
  17. Kriptologija
  18. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

Norėdami registruotis į studijų modulį, užpildykite registracijos formą. Registruotis galite iki rugsėjo 13 d. Registruotis galima tik į vieną pasirinktą studijų modulį. Jeigu pasirinkime nėra norimo studijų modulio – laisvų vietų nebėra.

Kviečiame pasinaudoti ir kitomis KTU siūlomomis tęstinio mokymosi galimybėmis.

Platus studijų modulių pasirinkimas. Nusprendę studijuoti atskirus studijų modulius, už nustatytą mokestį galite rinktis iš visų Universiteto vykdomų studijų programų modulių. Pasirinkę sau įdomų studijų modulį, galite įgyti ir ugdyti savo norimas kompetencijas ir įgūdžius bei praplėsti ar gilinti tam tikros studijų krypties žinias paskaitų metu.

Neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo programos – Universitete numatyta tvarka patvirtintos ir įgyvendinamos mokymo programos, skirtos asmens profesinėms ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti ar naujoms įgyti. Programos gali būti vykdomos mokymų, kursų ir kitomis formomis. Siūloma daugiau nei 100 neformaliojo švietimo programų: informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, socialinių, ugdymo, humanitarinių, menų, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupėse.

Modulių klausymo D.U.K. galite rasti čia. Dėl papildomos informacijos kreipkitės el. paštu alumni@ktu.lt arba telefonu +370 60896445.

________________________________________________________________________________________________

Kaunas University of Technology informs all alumni that registration to the study modules in the autumn semester of AY 2022–2023 is started. 

This semester KTU graduates are offered to choose from 18 study modules: 12 modules in Lithuanian and 6 modules in English. The modules are conducted both in distance and on campus. Detailed information about the schedule and number of vacancies can be found in the following table List of modules for 2022–2023 autumn semester

Before registration, please note:
– if the description of the module in the table is in Lithuanian, it will be in Lithuanian and if in English, it will be in English;
– if the exact place (address) is indicated next to the module, the lectures
will be organised on campus, if the exact location is not indicated – the module will provided as distance studies;

List of modules offered for listening:

  1. Tinklo etika
  2. Comprehensive Studies of Risk and Security Issues 1
  3. European Security Architecture
  4. Pedagoginė ir raidos psichologija
  5. Research Ethics
  6. Mokymo ir mokymosi psichologija
  7. Applied Food Chemistry
  8. Objektinis programavimas 1
  9. Kompiuterinė grafika
  10. Image Syntax
  11. Programų inžinerijos procesai
  12. Virtualaus mokymosi pagrindai
  13. Inovacijų vadyba
  14. Strateginis projektų valdymas
  15. Inovations and Global Knowledge Economy
  16. Algebrinės struktūros
  17. Kriptologija
  18. Vandentiekis ir nuotekų šalinimas

To register for the study module, please fill in the registration form. You can register until September 13. Registration is only possible in one selected study module. If there is no desired study module in the selection, there are no vacancies.

We invite you to take advantage of other continuing education opportunities offered by KTU.

Wide selection of study modules. If you decide to study individual study modules, you can choose from the modules of all the study programmes provided by the University which are charged. Choosing of the study module you are interested in allows you to acquire and develop your required competencies and skills, expand or deepen the knowledge in a certain study field during the lectures.

Non-formal education programmes. The University invites to participate in various activities of non-formal education that provide new knowledge and skills, expand the present competencies, grant the possibilities of retraining and develop your personality. The innovative activities of non-formal education provide a possibility to become competitive participants of the labour market with a wide range of skills and knowledge. 

F.A.Q. can be found here. Contact us for more information by e-mail alumni@ktu.lt or by phone +370 608 96445.