Prasideda registracija į studijų modulius / Registration to study modules starts

Svarbiausios | 2023-01-23

Kauno technologijos universitetas alumnų bendruomenę informuoja apie prasidėjusią registraciją į 2022–2023 m. m. pavasario semestro modulius.

Šiame semestre KTU alumnams siūloma rinktis iš 19 modulių: 8 moduliai dėstomi užsienio kalba, 11 – lietuvių. Vietų skaičius ribotas. Informaciją apie modulių tvarkaraštį ir laisvų vietų skaičių galite rasti lentelėje – Modulių sąrašas 2022–2023 m. m. pavasario semestre.

Prieš registraciją, prašome atkreipti dėmesį:

– kokia nurodyta modulio dėstomoji kalba;
– modulis vyksta kontaktiniu ar nuotoliniu būdu. Jeigu prie modulio nurodyta tiksli vieta (adresas), paskaitos vyks kontaktiniu būdu, jeigu nenurodyta tiksli vieta – modulis bus vedamas nuotoliniu būdu.

Siūlomų klausyti modulių sąrašas:

 1. Etika ir vertybės viešajame sektoriuje
 2. Media Philosophy
 3. Medijų filosofija
 4. Šiuolaikinės medijų teorijos
 5. Ispanų kalba (A2 lygiu)
 6. Ispanų kalba (B2 lygiu)
 7. Ispanų kalba (A1 lygiu)
 8. Kriptologija
 9. Information Systems Graphical User Interface
 10. Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja
 11. Vaizdo sintaksė
 12. Algoritmai ir objektinis programavimas 2
 13. Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos
 14. Strateginis projektų valdymas
 15. Fundamentals of Mechatronics
 16. Building Information Modeling
 17. Statinių informacinis modeliavimas
 18. Advanced Concrete Technologies
 19. Pažangios betono technologijos

Norėdami registruotis į studijų modulį, užpildykite registracijos formą. Registruotis galite iki sausio 31 d. Registruotis galima tik į vieną pasirinktą studijų modulį. Jeigu pasirinkime nėra norimo studijų modulio – laisvų vietų nebėra.

Kviečiame pasinaudoti ir kitomis KTU siūlomomis tęstinio mokymosi galimybėmis.

Platus studijų modulių pasirinkimas. Nusprendę studijuoti atskirus studijų modulius, už nustatytą mokestį galite rinktis iš visų Universiteto vykdomų studijų programų modulių. Pasirinkę sau įdomų studijų modulį, galite įgyti ir ugdyti savo norimas kompetencijas ir įgūdžius bei praplėsti ar gilinti tam tikros studijų krypties žinias paskaitų metu.

Neformaliojo švietimo programos. Neformaliojo švietimo programos – Universitete numatyta tvarka patvirtintos ir įgyvendinamos mokymo programos, skirtos asmens profesinėms ir bendrosioms kompetencijoms tobulinti ar naujoms įgyti. Programos gali būti vykdomos mokymų, kursų ir kitomis formomis. Siūloma daugiau nei 100 neformaliojo švietimo programų: informatikos, fizinių, inžinerijos, technologijų, socialinių, ugdymo, humanitarinių, menų, verslo ir viešosios vadybos mokslų krypčių grupėse.

Modulių klausymo D.U.K. galite rasti čia. Dėl papildomos informacijos kreipkitės el. paštu alumni@ktu.lt arba telefonu +370 608 96445.

________________________________________________________________________________________________

Kaunas University of Technology informs all alumni that registration to the study modules in the spring semester of AY 2022–2023 is started. 

This semester KTU graduates are offered to choose from 19 study modules: 11 modules in Lithuanian and 8 modules in foreign language. The modules are conducted both in distance and on campus. Detailed information about the schedule and number of vacancies can be found in the following table List of modules for 2022–2023 spring semester

Before registration, please note:

– what is the language of instruction;
– if the exact place (address) is indicated next to the module, the lectures will be organised on campus, if the exact location is not indicated – the module will provided as distance studies.

List of modules offered for listening:

 1. Etika ir vertybės viešajame sektoriuje
 2. Media Philosophy
 3. Medijų filosofij
 4. Šiuolaikinės medijų teorijos
 5. Ispanų kalba (A2 lygiu)
 6. Ispanų kalba (B2 lygiu)
 7. Ispanų kalba (A1 lygiu)
 8. Kriptologija
 9. Information Systems Graphical User Interface
 10. Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja
 11. Vaizdo sintaksė
 12. Algoritmai ir objektinis programavimas 2
 13. Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos
 14. Strateginis projektų valdymas
 15. Fundamentals of Mechatronics
 16. Building Information Modeling
 17. Statinių informacinis modeliavimas
 18. Advanced Concrete Technologies
 19. Pažangios betono technologijos

To register for the study module, please fill in the registration form. You can register until January 31. Registration is only possible in one selected study module. If there is no desired study module in the selection, there are no vacancies.

We invite you to take advantage of other continuing education opportunities offered by KTU.

Wide selection of study modules. If you decide to study individual study modules, you can choose from the modules of all the study programmes provided by the University which are charged. Choosing of the study module you are interested in allows you to acquire and develop your required competencies and skills, expand or deepen the knowledge in a certain study field during the lectures.

Non-formal education programmes. The University invites to participate in various activities of non-formal education that provide new knowledge and skills, expand the present competencies, grant the possibilities of retraining and develop your personality. The innovative activities of non-formal education provide a possibility to become competitive participants of the labour market with a wide range of skills and knowledge.

F.A.Q. can be found here. Contact us for more information by e-mail alumni@ktu.lt or by phone +370 608 96445.