Rugsėjo 10 d. visuotinis KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimas

Svarbiausios | 2020-09-14

Rugsėjo 10 d. KTU Santakos slėnyje vyko KTU Alumnų asociacijos ataskaitinis susirinkimas, kuris dėl COVID-19 viruso iš gegužės mėnesio buvo nukeltas į rugsėjį. Prezidentas Arūnas Laurinaitis sveikino atvykusius narius ir pristatė Asociacijos metinę veiklos ataskaitą (susipažinti su ataskaita). Susirinkimo metu pristatytas ir patvirtintas naujas Asociacijos įstatų projektas, vienerių metų kadencijai išrinkti Valdybos ir Kontrolės komiteto nariai. Sveikiname naujai prisijungusius ir toliau KTU alumnų misiją tęsiančius Asociacijos narius.

Valdybos nariai:

 1. Prezidentas Arūnas Laurinaitis (Valdybos narys pagal pareigas)
 2. Aleksandr Geraskin
 3. Darius Vaičiulis
 4. Juozas Tunaitis
 5. Lina Slavickaitė
 6. prof. Robertas Alzbutas
 7. Tomas Urbonas
 8. KTU deleguota narė dr. Rimantė Sedziniauskienė
 9. KTU Studentų atstovybės deleguota narė Kristė Skaudaitė

Kontrolės komiteto nariai:

 1. dr. Andrius Vilkauskas
 2. Artūras Kanapkis
 3. prof. Edita Gimžauskienė