Studijos be sienų, arba kaip praverti prestižinių užsienio universitetų duris

Studijos | 2018-07-05

Nors jungtinės studijų programos gali pasigirti nemažai privalumų – tarpdisciplininės kompetencijos baigus studijas, inovatyvių metodų patyrimo galimybės, multikultūrinė mokymosi aplinka, technologijų taikymo galimybės – Lietuvoje jungtinių studijų programų pasiūla dar nėra itin gausi.

Kauno technologijos universitete (KTU) tokių programų privalumais neabejojama, o ir pasiūla gana įvairi. „Jungtinių studijų programų vykdymas sudaro palankias sąlygas tikslingam, pagrįstam bendradarbiavimui su pažangiais, tarptautinio lygio universitetais. Jų pagrindu yra planuojamos įvairios bendros veiklos: bendri projektai, tyrimai, mainai, gerosios patirties dalijimasis“, – teigia KTU Studijų kokybės ir plėtros departamento direktorė Jurgita Vizgirdaitė.

Ir priduria, kad jungtinių programų dėka aukštojo mokslo institucija dar labiau užtikrina atitikimą Europos standartams bei gairėms.

Kompetencijų derinys, atliepiantis visuomenės ir rinkos poreikius

KTU Studijų kokybės ir plėtros departamento direktorė atkreipia dėmesį ir į naudą patiems studentams – šiuolaikinė darbo rinka diktuoja poreikį, kad studentai turi turėti kompleksinių kompetencijų. Dažnu atveju raktas tokiems įgūdžiams ugdyti ir tampa jungtinės studijų programos.

Esminis jungtinės programos principas yra kompetencijų apjungimas, kai bendradarbiaujančios aukštojo mokslo institucijos sujungia savo turimas stipriąsias dalis į logišką produktą – tarpdisciplininę programą.

Pavyzdžiui, informatikos disciplinos apjungimas su sveikatos mokslais, chemijos su medicina, tam tikro sektoriaus (pvz., energetikos, maisto mokslo, kt.) ir verslo valdymo, vadovavimo integracija.

„Studijuojant jungtinėje studijų programoje yra privalomas studentų fizinis mobilumas, kurio metu studentai turi galimybę išbandyti kitos institucijos privalumus: kitokia mokymosi aplinka, įvairesni mokymosi metodai, infrastruktūra, laboratorijos, dėstytojų ir mokslininkų kompetencijos“, – teigia KTU laikinai einanti studijų prorektorės pareigas dr. Kristina Ukvalbergienė.

„Jeigu studijų programa vykdoma su užsienio universitetu, tai leidžia papildomai ugdyti tarpkultūrinės komunikacijos kompetenciją, suprasti tos šalies konteksto socialinius, ekonominius ypatumus ir pan. Dažnai tokia patirtis turi teigiamos įtakos greitesniam absolventų įsidarbinimui, ypač tarptautinėse kompanijose, didesniam pradiniam atlyginimui“.

KTU prorektorė priduria, kad studijuojant dvigubo laipsnio (angl. double degree) studijų programoje – užmezgamas gerokai didesnis verslo ryšių su savos specialybės atstovais tinklas, dažnai per tą patį laikotarpį įgyjami net du kvalifikaciniai laipsniai.

Ieškoma dermės tarp viena kitą papildančių kompetencijų

Verta atkreipti dėmesį, kad jungtinių programų tipų yra ne vienas. „Paprastai dermė atsiranda tarp dviejų ryškių, viena kitą papildančių kompetencijų. Pavyzdžiui, KTU bakalauro programa „Sveikatos informatika“ vykdoma kartu su LSMU, magistrantūros programa „Medicininė chemija“ vykdoma kartu su LSMU, magistrantūros programa Verslo administravimas (MBA) vadovams vykdoma su ISM“, – pasakoja J. Vizgirdaitė.

Tokioms programoms taip pat priskiriamos dvigubo diplomo galimybę sudarančios programos. Pavyzdžiui, bakalauro programa „Robotika“ įgyvendinama kartu su Kartagenos politechnikos universitetu (Ispanijoje). Kita – magistrantūros programa „Taikomoji fizika“ įgyvendinama su Al Farabi universitetu Kazachstane.

Magistrantūros programos „Inovacijų valdymas ir antreprenerystė“ (G-TIME) koordinuojanti institucija – TUHH Hamburgo technologijų universitetas (Vokietija), magistrantūros programa „Viešasis valdymas“ vykdoma kartu su Centrinės Floridos universitetu (JAV).

Programos kuriamos siekiant aukštesnių standartų

„Jeigu kalbame apie universitetą kaip vietą, kurioje gaji patirčių ir žinių įvairovė, tai tokia programa atspindi šią viziją ir praturtina universitetą. Mes siekiame tarptautiškumo, aukštesnių standartų, kokybės, o ši mainų programa visa tai atsineša. Todėl aš ją matau kaip sektiną pavyzdį“, – apie bendradarbiavimą su Centrinės Floridos universitetu (UCF) sako Ainius Lašas, KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto (SHMMF) dekanas.

„Jau vien būdamas kitoje aplinkoje studentas gali mokytis iš kitų, tobulėti. O JAV socialiniai mokslai yra ypač pažengę kiekybinių tyrimų prasme. Galima atrasti naujų metodų, naujų prieigų. Toks bendradarbiavimas leidžia mokytis greičiau ir efektyviau“, – sako A. Lašas.

Ši bendradarbiavimo sutartis yra dar vienas žingsnis link viešojo administravimo krypties studijų programos tarp KTU ir UCF, planuojamos įgyvendinti 2019 metais, jungtinio laipsnio. Planuojama, kad pirmus dvejus metus studentai mokysis savo universitete, o nuo trečiųjų – susijungs į vieną didelę grupę, kuri dalį studijų praleis KTU, o dalį – UCF.

Užtikrinama, kad studentas netgi išvykęs įgis visus studijų rezultatus

Viena tokių programų – bakalauro studijų programa „Mechanikos inžinerija“ yra įgyvendinama kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai), Linčiopingo universitetu (Švedija), Monterėjaus technologijos universitetu (Meksika) arba Aveiro universitetu (Portugalija).

Kitas pavyzdys – 3 metų trukmės bakalauro studijų programa „Komunikacija ir informacijos technologijų valdymas“, įgyvendinama kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai).

Šiuo metu yra planuojama ir daugiau TWIN programų, – bakalauro studijų programos „Informatika“, „Verslas ir antreprenerystė“, „Tvarioji inžinerija ir ekotechnologijos“, „Chemijos inžinerija“.

Pridėtinę vertę jaučia ir darbo rinka

Kuriant jungtines programas svarbu, kad būtų aiškus programos tikslas ir siektini studijų rezultatai.

„KTU jungtinių programų kūrimą grindžia aiškiais, tvirtais kriterijais, užtikrinančiais studijų kokybę. Jos kuriamos su lygiaverčiais ar stipresniais partneriais, užtikrinamas jų veikimas – mainų galimybės, reikalingų išteklių ir priemonių taikymas. Studentai reikšmingą programos dalįstudijuoja kitoje institucijoje, studijos vyksta anglų kalba“, – pasakoja J. Vizgirdaitė.

Jeigu programa parengta kruopščiai ir atsakingai, sužiūrėti studijų rezultatai ir yra užtikrinama, kad jie būtų pasiekiami, jungtinės studijų programos turi didelę pridėtinę vertę tiek studijuojančiam, tiek dėstytojams, kurie turi laisvesnę galimybę vykdyti bendrus su kita institucija tarpdisciplininius modulius ir projektus. Tiek darbo rinkai, į kurią ateina keliose srityse kompetentingi specialistai.

KTU siūlomų jungtinės studijų programų kategorijos:

Klasikinė jungtinė programa – apjungiamos skirtingų aukštųjų mokyklų turimos kompetencijos. Pvz., KTU studijų programa Sveikatos informatika, vykdoma kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu. KTU padengia informatikos mokslų dalį, LSMU – sveikatos mokslų. Rengiamas vienas jungtinis darbas, gaunamas vienas jungtinis diplomas.

Dvigubas diplomas. Bendradarbiaujama tame pačiame lauke – identiškoje ar panašioje programoje, kai dalis programos yra įgyvendinama kitoje institucijoje (paprastai užsienyje). Dažniausiai reikia išklausyti tuos pačius dalykus, rengiamas baigiamasis darbas, kuris ginamas abejose aukštosiose mokyklose ir gaunami du diplomai.

Daugiašalė laipsnio studijų programa suteikia tris arba daugiau atitinkamos pakopos (angl. equivalent level) kvalifikacijas asmenims, įvykdžiusiems trijų arba daugiau bendradarbiaujančių institucijų nustatytus bendrosios studijų programos (angl. collaborative programme) reikalavimus.

Sudvejintos studijų programos ( angl. Twin / twinning study programmes). Dalis dalykų studijuojama savo šalyje, o likusi programa baigiama užsienio šalyje, kuri pripažįsta savoje šalyje surinktus kreditus ir išklausytus studijų dalykus ir už tai suteikia pažymėjimą. KTU bakalauro studijų programa Komunikacija ir informacijos valdymo technologijos – pirmoji Lietuvoje 3 m. trukmės bakalauro studijų programa, vykdoma kartu su Tventės universitetu (Nyderlandai). Studentams yra sudaroma galimybė vieną semestrą studijuoti Tventės universitete ir įgyti studijas paliudijantį sertifikatą.