Tarptautinio BALTECH konsorciumo stipendijos skirtos net 16 KTU studentų

Studijos | 2018-04-03

Kauno technologijos universitetas (KTU) nuolat plečia tarptautinę akademinę veiklą, stiprina ryšius su užsienio partneriais studijų mainų, bendrų studijų programų ir mokslinės veiklos srityse. Vienas svarbių tarptautiškumo kriterijų – studentų mobilumas. Šiam tikslui Baltijos jūros regiono universitetų konsorciumas BALTECH net 16-ai KTU studentų skyrė stipendijas. Tai dauguma visų konsorciumo skirtų stipendijų per pirmą šių metų ketvirtį.

BALTECH stipendijos skiriamos konsorciumui priklausančių universitetų studentams, norintiems stažuotis, rengti mokslinio darbo (magistro ar daktaro) dalį ar dalyvauti konferencijose kitame konsorciumo universitete. Stipendijos paskirtis – skatinti trumpalaikius akademinius mainus tarp BALTECH tinklo universitetų.

„Džiaugiamės, kad kiekvieną kartą, BALTECH paskelbus mobilumo stipendijų konkursą, KTU studentų aktyvumas auga ir jau kelintą kartą sudaro didžiausią dalį tarp teikiančių paraiškas. Studentų mobilumas yra svarbi mokymosi dalis. Neveltui vis daugiau universitetų, o kartais net ir šalių, valstybiniu mastu nustato privalomą mobilumą bent kartą per studijų laikotarpį. Studentų mobilumas, net ir trumpalaikis, turi teigiamos įtakos greitesniam absolventų įsidarbinimui, didesniam pradiniam atlyginimui, platesniam mąstymui, atvirumui skirtingoms kultūroms“, – sakė KTU l.e.p. studijų prorektorė doc. dr. Kristina Ukvalbergienė.

Baltijos jūros regiono universitetų konsorciumas BALTECH buvo inicijuotas septynių universitetų rektorių 1997 metais. KTU yra vienas iš BALTECH tinklo steigėjų ir dalyvauja jo veikloje nuo pat pradžių. Konsorciumą sudaro Linčiopingo, Lundo, Rygos technikos, Talino technikos arba Stokholmo Karališkasis technologijos, Vilniaus Gedimino technikos ir Kauno technologijos universitetai. Konsorciumo tikslas – apjungti Baltijos jūros regiono universitetus glaudžiam bendradarbiavimui gamtos mokslų, technologijų ir industrinės vadybos srityse.