Tarptautiniai „Erasmus+“ projektai – geresnei tekstilės ir mados inžinerijos studijų kokybei

Studijos | 2018-02-05

Siekiant gerinti Kauno technologijos universiteto (KTU) tekstilės inžinerijos ir mados studijų programų kokybę bei stiprinti specialistų kompetencijas, šį rudenį startavo du tarptautiniai Europos Sąjungos (ES) finansuojami „Erasmus+“ projektai „Strateginės partnerystės“ srityje – „Pažangiosios technologijos tekstilės ir mados pramonei (TEXMODA)“ ir „Tekstilės strategija inovatyviam aukštajam mokslui (TEXSTRA)“.

Abu projektai apima svarbiausias strategines jaunųjų specialistų rengimo sritis: absolventus, orientuotus į naujausiomis technologijomis grįstą pramonę, ir absolventus, orientuotus į mokslą, tyrimus, naujų medžiagų kūrimą.

„Projektų TEXMODA ir TEXSTRA tikslas – stiprinti aukštojo mokslo vaidmenį tekstilės ir mados srityje, skatinant inovacijas ir kūrybiškumą, pasitelkiant tarpdisciplininius metodus, dalijimąsi patirtimi per tarptautinę partnerystę. Tik abipusiai mainai gali užtikrinti geriausią specialistų rengimo lygį, o interaktyvūs internetiniai kursai palengvins absolventų mokymąsi visą gyvenimą bei naujausių mokslo pasiekimų perdavimą į pramonę“, – pasakoja KTU Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (MIDF) docentė Daiva Mikučionienė.

D. Mikučionienė pažymi, kad vykdant TEXMODA projektą ir bendradarbiaujant aukštojo mokslo bei pramonės organizacijoms bus parengtas atviros prieigos e-mokymo kursas (MOOC), skirtas aukštojo mokslo rengiamų kvalifikacijų tekstilės ir mados srityje tinkamumui sparčiai kintančiai darbo rinkai užtikrinti. Pasak jos, tai bus pasiekta per žinių perdavimą iš akademinės erdvės į pramonę ir atvirkščiai.

Penkių ES šalių bendradarbiavimas

Pastaruoju metu visose ES šalyse itin susirūpinta tekstilės inžinerijos studijomis, kadangi kasmet jaučiamas vis didesnis šios srities specialistų trūkumas.

TEXMODA projekte bendradarbiauja aštuonios institucijos (penki universitetai ir trys asociacijos) iš penkių ES šalių – Graikijos, Ispanijos, Prancūzijos, Portugalijos ir Lietuvos. Anot doc. D. Mikučionienės, nors iššūkiai rimti, tačiau patirties šioje srityje jau yra – dalyvauta studijų projektuose pagal „Leonardo da Vinči“ bei TEMPUS programas, 7BP mokslo projekte, taip pat koordinuotas Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo projektas.

„Ši patirtis bus sėkmingai panaudota koordinuojant ir šį didelio masto tarptautinį projektą“, – teigia ji.

Lapkričio mėnesį Atėnuose įvyko pirmasis projekto partnerių susirinkimas, kurio metu buvo sudarytas detalus veiklų vykdymo planas. Kitas partnerių susitikimas vyks Kauno technologijos universitete šių metų pradžioje.

Vienas iš projekto vykdymo vadovų – KTU profesorius

TEXSTRA projektas taip pat skirtas stiprinti tekstilės srities studijas, orientuojantis į mokslo ir studijų sinergiją. Šiame projekte dalyvauja šešios mokslo ir inovacijų institucijos ir keturi universitetai.

Projekto metu rengiami naujausiomis mokslo žiniomis paremti funkcinės tekstilės studijų moduliai. Šį projektą, kuriame bendrai dirba dešimt institucijų iš septynių ES šalių (Graikijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Bulgarijos, Rumunijos ir Lietuvos) koordinuoja Rumunijos mokslinių tyrimų institutas, o KTU vykdomiems darbams vadovauja KTU MIDF Gamybos inžinerijos katedros profesorius Rimvydas Milašius.

Pirmasis projekto partnerių susirinkimas įvyko lapkričio mėnesį Bukarešte. Jo metu sukurtų modulių testavimui bus sudaryta tarptautinė studentų grupė, kuri visą savaitę klausys ir vertins juos.

Testavimai numatomi 2019 metų vasarą. Penki KTU studentai turės galimybę nuvykti į Portugaliją: jiems mokymai nieko nekainuos, taip pat bus suteiktas kelionės ir apgyvendinimo finansavimas.

Projektai – Lietuvos tekstilės ir aprangos pramonės vystymui

„Gaila, kad Lietuvoje vis dar gaji nuomonė, kad tekstilės ir aprangos pramonė tėra primityvus nekūrybiškas darbas“, – teigia profesorius R. Milašius.

Jo teigimu, toks požiūris Vakarų Europos šalyse vyravo maždaug prieš 30 metų, kuomet gamyba buvo perkeliama į Rytų Azijos šalis. Senosios ES šalys pasimokė, jog šis žingsnis buvo žalingas tiek ekonomikai, tiek mokslu grįstų inovacijų vystymui, ir jau prieš gerą dešimtmetį sutelkė jėgas inovatyvių tekstilės ir mados technologijų vystymui bei specialistų rengimo stiprinimui.

„Deja, Lietuva vis dar gerokai atsilieka, todėl tikimasi, kad TEXMODA ir TEXTRA projektai padarys reikšmingą įtaką Lietuvos tekstilės ir aprangos pramonės vystymui, orientuojant ją į aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą, kuriam būtinos naujausios technologijos bei pramonės ir mokslo sinergija“, – sako profesorius R. Milašius.

Projektą TEXMODA koordinuoja KTU, kuriam vadovauja Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto Gamybos inžinerijos katedros docentė dr. Daiva Mikučionienė. Projekto TEXSTRA metu KTU vykdomiems darbams vadovauja tos pačios katedros profesorius dr. Rimvydas Milašius.