Taryba patvirtino laikinas prorektores, pradėjo rektoriaus rinkimų procesą

Universitetas | 2017-10-27

Ketvirtadienį į posėdį susirinkę Kauno technologijos universiteto tarybos nariai paskyrė laikinai einančias pareigas studijų bei mokslo ir inovacijų prorektores, pradėjo pasirengimo naujo Universiteto rektoriaus rinkimams darbus.

Laikinai einančios pareigas rektorės Jurgitos Šiugždinienės teikimu, Taryba laikina studijų prorektore paskyrė iki šiol Studijų organizavimo departamentui vadovavusią Kristiną Ukvalbergienę, laikina mokslo ir inovacijų prorektore – iki šiol šias pareigas ėjusią Astą Pundzienę. Jos šiose pareigose dirbs tol, kol bus išrinktas naujasis rektorius.

Besirengdama šiems rinkimams, Taryba sudarė darbo grupę, kuriai pavesta iki kito Tarybos posėdžio, vyksiančio gruodžio pradžioje, peržiūrėti iki šiol galiojančią Rektoriaus rinkimų tvarką, suformuluoti reikalavimus, kurie bus taikomi pretendentams vadovauti Universitetui, sudaryti rinkimų proceso planą. Darbo grupėje dirbs Tarybos pirmininkas Dalius Misiūnas, Tarybos nariai Kęstutis Šliužas,  Kęstutis Baltakys, Žilvinas Kalvanas.

Taryba taip pat patvirtino su vykstančia mokslo valdymo pertvarka susijusius Universiteto fakultetų struktūros pakeitimus, pritarė Universiteto lėšų ir nekilnojamojo turto valdymo tvarkos pakeitimams.

Ketvirtadienio Tarybos posėdyje priimti šie nutarimai: