TRANSPORT MEANS kviečia vienytis mokslininkus, tyrėjus ir inžinierius sprendžiant iššūkius transporto sektoriuje

Svarbiausios | 2018-10-12

Spalio 3-5 dienomis Trakuose vykusi 22-oji tarptautinė mokslinė konferencija TRANSPORT MEANS 2018 sulaukė didelio užsienio mokslininkų dėmesio – bemaž pusantro šimto tarptautinės mokslo bendruomenės narių kartu su kviestiniais verslo atstovais diskutavo aktualiausiais šiuolaikinių transporto inžinerijos sprendimų, sistemų, infrastruktūros vystymo klausimais.

Kauno technologijos universiteto (KTU) ir Klaipėdos universiteto (KU) organizuojamo tarptautinio renginio tikslas – sukurti diskusijų platformą, skirtą mokslininkų, inžinierių, tyrėjų ir praktikų bendradarbiavimui bei naujausių tyrimų rezultatų ir patirčių aptarimui.

Transporto sektorius – vienas iš prioritetinių veiklos sričių

Tarptautinės konferencijos dalyvius pasveikino KTU akad. prof. habil. dr. Vytautas Ostaševičius, Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas dr. Andrius Vilkauskas, KTU Mokslo ir inovacijų prorektorius doc. dr. Leonas Balaševičius. Prorektorius, savo pranešime supažindindamas su KTU vykdomais moksliniais tyrimais bei kuriamomis inovacijomis, pabrėžė transporto inžinerijos svarbą Lietuvos ir pasaulio mastu.

Plenarinėje sesijoje pranešimus skaitė Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, sektoriaus įmonių atstovai ir Lietuvos akademinių bendruomenių nariai.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos atstovas Gytis Mažeika pristatė darnaus ir inovatyvaus transporto judumo politiką bei pagrindinius uždavinius. Pranešėjas akcentavo, kad transporto sektorius Lietuvoje yra tarp prioritetinių veiklos sričių, kurią reikia nuolat vystyti ir plėtoti.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovas Rokas Janutėnas, pratęsdamas pranešėjo iš susisiekimo ministerijos mintis, pristatė geležinkelių transporto perspektyvas, įmonėje diegiamas technologines įnovacijas ir sprendimus.

Įmonių grupės ABB padalinio Lietuvoje atstovai Vladas Jablonskis ir Sergej Koryšev pasidalijo kuriamais novatoriškais technologiniais sprendimais, skirtais elektrinių transporto priemonių infrastruktūrai.  V. Jablonskis akcentavo, kad novatoriškos technologijos padeda transportui atsiriboti nuo iškastinio kuro priklausomybės, didžiausio klimato kaitos indikatoriaus ir pereiti prie elektrinių transporto priemonių užtikrinant tvaresnę ateities energiją.

Pranešėjas iš KTU Transporto inžinerijos katedros Andrius Gužys, pristatydamas eismo saugos keliuose tyrimų analizę, aptarė efektyviausias inžinerines priemones darniam judumui Kauno mieste užtikrinti.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) atstovas Paulius Skačkauskas pasidalijo patirtimi kuriant technologijas savivaldėms transporto priemonėms – diskutuota apie universalaus asinchroninio imtuvo-siųstuvo realiuoju laiku taikymo galimybes.

Klaipėdos universiteto (KU) atstovas prof. dr. Vytautas Paulauskas savo pranešime išdėstė jūrų laivyboje aktualaus suskystintų dujų terminalų tinklo optimizavimo sprendimus taikant grafų teoriją.

Transportas – įvairių mokslo sričių sinergija

Konferencijos dalyvių straipsniai pristatyti keturiose tematinėse sesijose – automobilių ir traukinių transportas, darnaus transporto sprendimai, aviacijos ir gynybos technologijos, vandens transportas. Skaitytuose pranešimuose buvo gvildenami eismo bei transporto priemonių saugos, priežiūros ir eksploatavimo, pažangių transporto technologijų diegimo, aviacijos, gynybos plėtros, ekologinio ir socialinio poveikio, pažangių transporto sistemų, transporto paklausos valdymo, eismo kontrolės, transporto infrastruktūros ypatumų, saugos ir taršos problemos, tvaraus transporto integracijos bei jų sistemų ir elementų modeliavimo klausimai ir ypatumai.

Pristatytose tarptautinės konferencijos tematikose atsiskleidžia transporto mokslo tarpkryptiškumas. Šis tarptautinis mokslo renginys skatina pasaulio mokslininkų bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais, kartu pasidalinti mintimis, rasti atsakymus, išplėsti tyrimų lauką, ieškoti galimybių bendriems mokslo, technologijų ir inovacijų plėtros darbams.

Tarptautinės mokslinės konferencijos organizacinis komitetas dėkoja renginį padėjusiems organizuoti partneriams (KU, VGTU, VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas, Tarptautinė mašinų ir mechanizmų teorijos federacijos (IFToMM) Lietuvos nacionalinis komitetas, Lietuvos automobilių inžinierių sąjunga (LAIS), Lietuvos mokslų akademijos Technikos mokslų skyrius ir UAB „Autofortas motors“) ir kviečia  dalyvauti TRANSPORT MEANS 2019.