Virtuali paroda prof. Kazimiero Vasiliausko 140-mečiui

Svarbiausios | 2019-03-15

Kovo 17 d. medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos pradininkui Lietuvoje prof. Kazimierui Vasiliauskui būtų sukakę 140 metų. Prof. K. Vasiliausko jubiliejaus proga KTU muziejus surengė virtualią parodą „Mano gyvenimas priklausė Lietuvai. Prof. Kazimierui Vasiliauskui – 140“, kurioje galima pamatyti akimirkas iš šio žymaus mokslininko gyvenimo, dokumentus iš asmens bylos, saugomos KTU archyve, mokslo darbus.

Prof. K. Vasiliauskas stovėjo prie tautinės aukštosios mokyklos ištakų – Aukštųjų kursų Kaune, buvo vienas iš Lietuvos universiteto Technikos fakulteto kūrėjų. Jis keturis dešimtmečius ugdydamas kitus inžinierius ir mokslininkus sukūrė savitą medžiagų atsparumo ir statybinės mechanikos mokslo mokyklą. Jo mokslo darbai – pirmieji vadovėliai lietuvių kalba, monografijos ir straipsniai įeina į Lietuvos techninės literatūros aukso fondą.

„Mano gyvenimas priklausė Lietuvai, o lietuvį manyje dar jaunystėje pažadino penkios Vinco Kudirkos „Varpo“ gadynės eilutės“, – sakė prof. K. Vasiliauskas. Jis nuėjo ilgą ir prasmingą gyvenimo kelią nuo šiaudinės bežemio valstiečio pastogės iki Lietuvos universiteto profesoriaus ir Technikos fakulteto dekano, vėliau – akademiko, tačiau prof. K. Vasiliausko šeimos taip pat neaplenkė skaudžios okupacijų ir karo pasekmės: vyriausias sūnus Medardas žuvo Sibire, sūnus Gediminas ir duktė Danutė karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją. 10 metų prof. K. Vasiliauskas buvo Technikos fakulteto dekanas, 33 metus – Statybinės mechanikos katedros vedėjas ir net 35 metus vadovavo Medžiagų atsparumo laboratorijai, kuri yra išlikusi iki šių dienų.

KTU Muziejus kovo 19 d. 15 val. taip pat kviečia į prof. Kazimierio Vasiliausko atminimo popietę.

Virtualią parodą galima pamatyti čia.