Vygaudas Ušackas pradeda darbą KTU

Universitetas | 2017-10-04

Glaudžius ryšius su Kauno technologijos universitetu (KTU) ne vienerius metus palaikęs garsus Lietuvos ir Europos diplomatas, politikas Vygaudas Ušackas pradeda vadovauti KTU Europos institutui. Būtent šiame universiteto padalinyje V. Ušackas prieš 17 metų pasakė vieną iš pirmųjų oficialių savo, kaip pirmojo Lietuvos vyriausiojo derybininko dėl stojimo į ES, kalbų.

„Vadovaudamas Europos institutui stengsiuosi diegti įgytą ilgametę patirtį bei veiklos metodiką – tarpdisciplininės sinergijos kūrybą. Tai iš esmės „think tank“ formato veikla, kurioje dalyvaujantys tyrėjai išvien su įvairių profesijų praktikais formuluoja atsakus ir rekomendacijas strateginiais šalies ir regiono ekonomikos, socialinės raidos, nacionalinio saugumo ir užsienio politikos klausimais“, – teigia V. Ušackas.

Pasak diplomato, sugrįžimas į akademinę veiklą jam taps stimulu pokyčiams ir naujoms idėjoms – jis tikisi daug ko išmokti iš kritiškai mąstančios akademinės bendruomenės, gauti naujų įžvalgų diskusijose, susitikimuose ir paskaitose.

„Tikiu mokymosi visą gyvenimą idėja, todėl esu visuomet atviras naujoms žinioms, patirtims ir vertinimams“, – sako buvęs Europos Sąjungos (ES) ambasadorius Rusijos Federacijoje.

Kalbėdamas apie veiklos KTU Europos institute planus, V. Ušackas išskiria tris svarbiausius tyrimų interesus: Europos Sąjunga ir užsienio politika, nacionalinio saugumo klausimai, susiję su rizikų ir grėsmių valdymu bei Lietuvos demografinė situacija.

„Kartu su kitų disciplinų ir mokslo šakų profesūra bandysime rasti atsakymus į svarbiausią Lietuvos nacionalinio saugumo, ekonomikos grėsmę – demografinius pokyčius. Ši tema turi atsirasti visų mūsų dėmesio centre, nes gyventojų skaičiaus mažėjimas susijęs ne tik su Lietuvos ateitimi, bet ir su jos vieta ir vaidmeniu pasaulyje“, – pabrėžia V. Ušackas, ypač vertinantis tarpdiscipliniškumą, kuriuo pasižymi KTU studijos ir mokslo tyrimai.

V. Ušackas diplomatinę karjerą pradėjo Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Jam teko dirbti, o vėliau ir vadovauti įvairiems darbo kolektyvams: nuo pirmojo LR Užsienio reikalų ministerijos pareigūno, kuravusio ES ir NATO klausimus, iki didžiausios ES atstovybės pasaulyje – Afganistane, kur teko vadovauti 150 darbuotojų kolektyvui ir kuruoti 300 mln. eurų biudžetą.

V. Ušackas buvo pirmasis vyriausiasis derybininkas dėl stojimo į ES, o NATO plėtros metu – Lietuvos ambasadorius Vašingtone, vėliau Londone, kur daug prisidėjo buriant lietuvių bendruomenę.

Kaip Lietuvos Užsienio reikalų ministras finansinės krizės metu ypatingą dėmesį skyrė ekonominei diplomatijai bei santykių su JAV stiprinimui. Būdamas ES ambasadorius Rusijos Federacijoje, jis buvo pagrindinis ES balsas ir veidas Maskvoje, siekiant atsako į Rusijos agresyvią politiką.