Augustinas Laimonas Bytautas

Studentas (KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas)