Rimantė Sedziniauskienė

Nacionalinio inovacijų ir verslo centro Bendradarbiavimo vystymo skyriaus vadovė (KTU deleguota atstovė)