Skaistė Valienė

KTU Dokumentų valdymo skyriaus vadovė (KTU deleguota atstovė)