Kviečiame burtis ir kurti KTU alumnų bendruomenę kartu! Tapę asociacijos nariais, stiprinsite KTU alumnų tinklą ir liksite svarbia KTU bendruomenės dalimi: nenutrauksite ryšių su studijų draugais ir dėstytojais, prisidėsite prie jaunųjų talentų ugdymo, džiaugsitės Universiteto pasiekimais ir būsite Universiteto naujienų sūkuryje. We invite you to gather and create a community of KTU Alumni together! By becoming a member of the Association, you will strengthen the KTU Alumni network and remain an important part of the KTU community: you will not lose contact with friends and lecturers, contribute to the development of young talents, enjoy the University's achievements and be in the centre of University news.
  • Bendra informacija / General information

  • Studijų informacija / Information about studies

  • Veikla / Activity

  • Hidden

    Dominančios veiklos Alumnų asociacijoje / Activities of interest to the Alumni Association

  • Hidden
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.