Valdyba

„Alumnų valdybos vienas iš uždavinių – stiprinti alumnų asociaciją, kad ji taptų galinga jėga”, – Darius Vaičiulis, KTU Alumnų asociacijos prezidentas

Asociacijoje valdymo sprendimus priimama:

  • Asociacijos narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimo posėdžiai atviri. Sprendžiamojo balso teisę turi visi susirinkime dalyvaujantys asociacijos tikrieji nariai.
  • Prezidentas, kurį dviejų metų kadencijai renka tikrieji nariai susirinkimo metu.
  • Valdyba, sudaryta iš šešių susirinkime išrinktų narių bei KTU ir KTU Studentų atstovybės deleguotų atstovų.

Veiklą prižiūri susirinkimo išrinktas kontrolės komitetas.


Decisions in the Association are made by:

  • Meeting of the members of the Association, convened at least once a year. Meetings are open. All full members of the Association present at the meeting have the right to vote.
  • President, elected by the full members at the Meeting for a two-year term.
  • Board consisting of six members elected at the Meeting and delegated representatives of KTU and KTU Students’ Association.

The activities are supervised by a Control Committee elected by the Meeting.

 

Valdyba

Darius Vaičiulis

KTU Alumnų asociacijos prezidentas, UAB „Spaineta“ direktorius

„Daug kas klausia, kokia nauda dalyvauti alumnų veikloje. Materialių paskatų tikrai nėra – tai tam tikra grąža už tai, kad Universitetas padėjo tapti tuo, kuo esi.“

D. Vaičiulis

Tomas Urbonas

UAB „Sonaro“ direktorius, KTU Alumnų asociacijos valdybos pirmininkas

Juozas Tunaitis

AB „Achema“ technikos direktorius

Rolandas Malaiška

Įmonių grupės UAB „Terix“ savininkas

Vida Drąsutė

KTU Alumnų centro vadovė

tel. +370 616 50 453
e. p. alumni@ktu.lt

Audrius Janušauskis

UAB „Instart LT“ direktorius

Benjaminas Žemaitis

UAB „Novameta“ valdybos pirmininkas, UAB „Ateities39“ direktorius, Kroatijos Respublikos garbės konsulas

Skaistė Valienė

KTU Dokumentų valdymo skyriaus vadovė (KTU deleguota atstovė)

Danas Černeckas
Danas Černeckas

KTU Studentų atstovybės prezidentas (KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas)

 

Kontrolės komitetas

Aleksandr Geraskin

VšĮ „Technikos priežiūros tarnyba“ Kauno apygardos vyriausiasis ekspertas, Kontrolės komiteto pirmininkas

Robertas Alzbutas

KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius

Dainius Stasiulis

UAB „TransUnion Baltics“ produkto vystymo vadovas