Valdyba

„Alumnų valdybos vienas iš uždavinių – stiprinti alumnų asociaciją, kad ji taptų galinga jėga“, – Darius Vaičiulis, Valdybos pirmininkas

Asociacijoje valdymo sprendimus priimama:

  • Asociacijos narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Susirinkimo posėdžiai atviri. Sprendžiamojo balso teisę turi visi susirinkime dalyvaujantys asociacijos tikrieji nariai.
  • Prezidentas, kurį dviejų metų kadencijai renka tikrieji nariai susirinkimo metu.
  • Valdyba, sudaryta iš šešių susirinkime išrinktų narių bei KTU ir KTU Studentų atstovybės deleguotų atstovų.

Veiklą prižiūri susirinkimo išrinktas kontrolės komitetas.

 

Valdyba

Arūnas Laurinaitis

KTU alumnų asociacijos prezidentas. Lietuvos pramoninkų konfederacijos viceprezidentas

Darius Vaičiulis

KTU alumnų asociacijos valdybos pirmininkas. UAB „Spaineta“ direktorius

Robertas Alzbutas

Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto profesorius

Alumnų balsas turi būti girdimas.

A. Laurinaitis

Tomas Urbonas

UAB „Sonaro“ direktorius

Lina Slavickaitė

UAB „Agmis“ verslo plėtros vadovė

Rimantė Sedziniauskienė

Nacionalinio inovacijų ir verslo centro Bendradarbiavimo vystymo skyriaus vadovė (KTU deleguota atstovė)

Augustinas Laimonas Bytautas

Studentas (KTU Studentų atstovybės deleguotas atstovas)

 

Kontrolės komitetas

Artūras Kanapkis

UAB „Baltic Sinergy“ vadovas

Edita Gimžauskienė

KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto dekanė

Andrius Vilkauskas

KTU Mechnikos inžinerijos ir dizaino fakulteto dekanas

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku