Kai tiki Universitetu, kurį baigei, savaime ateina noras kurti, daryti, neatitrūkti.

Tomas
Apie narystę KTU

Apie narystę

Tapę asociacijos nariais stiprinsite KTU alumnų tinklą ir liksite svarbia KTU bendruomenės dalimi: nenutrauksite ryšių su studijų draugais ir dėstytojais, dalinsitės savo žiniomis ir patirtimi su jaunaisiais talentais, džiaugsitės Universiteto pasiekimais ir būsite Universiteto naujienų sūkuryje. Asociacijoje galimi du narystės tipai:

 • Asocijuotas narys, gaunantis alumnams skirtas naujienas bei informaciją apie asociacijos veiklą, dalyvaujantis asociacijos veikloje.
 • Tikrasis narys, gaunantis alumnams skirtas naujienas ir informaciją apie asociacijos veiklą, dalyvaujantis asociacijos veikloje, mokantis nustatyto dydžio nario mokestį bei turintis teisę balsuoti susirinkimų metu, kelti savo kandidatūrą į valdybą ar prezidento postą.

Kviečiame burtis ir kurti KTU alumnų bendruomenę KarTU!

Asociacija

Kauno technologijos universiteto alumnų asociacija – savanoriška, ne pelno siekianti organizacija, siekianti burti ir vienyti visas KTU absolventų kartas, kurti bei stiprinti alumnų ir Universiteto bendravimo bei bendradarbiavimo tradicijas.

Įstatai

Su Asociacijos įstatais galite susipažinti čia.

Simbolis

KTU alumnų bendruomenės būrimosi iniciatyvinį startą ženklina oficialiu KTU alumnų asociacijos simboliu tapęs nykščio atspaudas, apgaubtas užrašu „KTU alumnas – antspaudas visam gyvenimui”.

Veiklos gairės

Prioritetinės veiklos kryptys:

 • KTU alumnų bendruomenės stiprinimas;
 • Žinios ir mokymasis visą gyvenimą;
 • Parama Universitetui.

Su Asociacijos veiklos ataskaita galite susipažinti čia.

Nario mokestis

Asociacijos nario mokestis – 50 EUR, mokamas vieną kartą per metus iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau apie nario mokestį, įstojimą bei išstojimą skaitykite čia.

Sumokėti nario mokestį

Asmens duomenų tvarkymas

Su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galite susipažinti čia.

Tapk nariu

Vertės

Paskaitos ir renginiai

Karjeros konsultacijos ir mokymai

Karjeros planavimo konsultacijos

Reikia palaikymo ir patarimų karjeros kelyje? KTU Karjeros ir ugdymo centro konsultantai:

 • Padės pasirengti gerą CV bei motyvacinį laišką,
 • Patars, kaip pasiruošti darbo pokalbiui,
 • Konsultuos karjerai aktualiais klausimais.
 • Konsultacijos teikiamos Asociacijos tikriesiems nariams.

Karjeros planavimo konsultantė
T.: +370 686 19341
E. p. wanted@ktu.lt

Atviros paskaitos ir mokymai

Universiteto absolventai kviečiami į Universiteto renginius:

 • Konferencijas,
 • Atviras paskaitas,
 • Mokymus,
 • Seminarus,
 • Kitus akademinius renginius.

Dalyvavimas tokiuose renginiuose – puiki galimybė atnaujinti žinias, stiprinti kompetencijas, dalintis patirtimi bei įžvalgomis.
Informacija apie renginius siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.

Karjera ir mentorystė

Paslaugos alumnams

Bibliotekos paslaugos

KTU absolventai gali naudotis atvirais bibliotekos dokumentų fondais ir skaityklomis; prenumeruojamomis duomenų bazėmis (tik bibliotekoje).

Daugiau informacijos apie KTU Bibliotekos paslaugas alumnams galite rasti čia.

KTU absolventai laukiami bibliotekos organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose. Mokymų tvarkaraštį rasite čia.

Ekskursijos

Ekskursija KTU bibliotekoje:

KTU absolventai gali pamatyti išsaugotas kultūros vertybes ir pažinti turtingą bibliotekos istoriją dalyvaudami ekskursijoje, kurią būtina užsisakyti iš anksto. Registruotis į ekskursiją galite čia.

Veikla

Susitikimai

Susitikimai

KTU alumnų sugrįžtuvės

Alumnų sugrįžtuvės – diena, kai absolventai kviečiami grįžti į savąjį Universitetą prisiminti akademinių erdvių ir žmonių, su kuriais kartu eita ne vienerius metus, atnaujinti ir megzti naujas pažintis, burtis naujoms iniciatyvoms.

KTU Alumnų asociacijos gimtadienis

Asociacijos gimtadienis švenčiamas lapkričio mėn. ir  kasmet suburiantis vis daugiau absolventų.

KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimas

Asociacijos narių susirinkimas vyksta pavasarį. Jame diskutuojami asociacijos vystymo klausimai, svarstoma veiklos ataskaita, renkama asociacijos valdyba bei prezidentas.

Kiti susitikimai

Periodiškai vizituojamos įmonės, kuriose dirbantys absolventai supažindina su įmonės vykdoma veikla, netradiciniais sprendimais, iššūkiais ir pasiekimais.

Informacija apie planuojamus susitikimus siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.

Studijų modulių klausymas

Karjera

„GUIDed alumni”: karjeros mentorius alumnui

Karjeros mentorius – profesinėje srityje žinių ir patirties sukaupęs praktikas, kuris dalijasi įžvalgomis bei patarimais, padedančiais siekti karjeros tikslų. Galimybė turėti asmeninį karjeros mentorių sudaroma ne tik studentams, bet ir KTU alumnams. Trejus metus po studijų baigimo visi KTU alumnai turi galimybę dalyvauti konkurse ir gauti karjeros mentorių.

Mentorystės programos koordinatorė
T.: +370 603 94361
E. p.: guided@ktu.lt

KTU „WANTed“ karjeros dienos

Tai didžiausia Baltijos šalyse, kasmet vykstanti karjeros kontaktų mugė. Be darbdavių prisistatymo šiame renginyje pristatomos  ir diskutuojamos darbo rinkos tendencijos, gausu ekspertinių pranešimų ir karjeros patarimų.

KTU „WANTed“ karjeros dienose kiekvienais metais dalyvauja daugiau nei 10 tūkst. studentų, absolventų ir moksleivių ir apie 140 darbdavių iš Lietuvos ir užsienio.

Daugiau informacijos: https://karjerosdienos.ktu.edu/

Alumnai studentams

Alumnai studentams

„Pasimatuok alumno kėdę“

Tai Tarptautinės studentų dienos iniciatyva, kviečianti KTU studentus „pasimatuoti“ alumnų kėdes (pareigas) įmonėse.

Studentai vadovų kėdes jau matavosi įmonėse „Omniva LT“, „Elinta“, „Baltic Synergy“ ir „Choco Group“. Studentų teigimu, ši iniciatyva – puikus motyvacijos užtaisas siekti aukštesnių tikslų, megzti pažintis ir geriau susipažinti su įmone bei galimais karjeros keliais.

Priimate iššūkį vienai dienai savo kėdę patikėti studentui? Rašykite alumni@ktu.lt

Tapk karjeros mentoriumi

KTU karjeros mentorystės programoje “GUIDed” daugiau kaip 200 vadovų ir verslo praktikų savo žinias bei patirtį perduoda studentams. Karjeros mentoriai padeda pasirinkti karjeros kelią, suprasti, kokias kompetencijas reikėtų tobulinti, padrąsina ir nukreipia. Tai puiki galimybė dalintis ir įkvėpti jaunuosius talentus, sustiprinti savo lyderystės kompetencijas bei suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria jaunimas.

Įmonių, padalinių  ir funkcinių sričių vadovai bei specialistai kviečiami padėti studentams žengti pirmuosius karjeros žingsnius.

Pageidaujančius tapti karjeros mentoriais kviečiame kreiptis:
Mentorystės programos koordinatorė
T. +370 603 94361
E. p. guided@ktu.lt

Alumnų stipendijos

Skatinamoji stipendija konkurse „Technorama“.  Skatindama jaunuosius talentus, KTU Alumni kasmet steigia nominaciją ir skatinamąją stipendiją jaunųjų inovatorių konkurse-parodoje „Technorama“.

Stipendija už aktyvų įsitraukimą į Universiteto neformalaus mokymosi programas. Siekdama paskatinti studentų įsitraukimą į neformalaus mokymosi programas Universitete, KTU Alumni įsteigė mecenatų stipendiją daugiausiai skaitmeninių ženkliukų, rodančių aktyvumą minėtose programose, surinkusiam studentui.

Stipendija gabiems ir talentingiems Universiteto studentams. KTU Alumni asociacija prisideda prie gabių ir talentingų studentų skatinimo, remia studentus, išvykstančius stažuotis NASA.

Stipendijos skiriamos iš surenkamų narystės mokesčių ir pervesto GPM procento.