Narystė asociacijoje

„Kai tiki universitetu, kurį baigei, savaime ateina noras kurti, daryti, neatitrūkti“, – Tomas Urbonas

Tapę asociacijos nariais stiprinsite KTU alumnų tinklą ir liksite svarbia KTU bendruomenės dalimi: nenutrauksite ryšių su studijų draugais ir dėstytojais, dalinsitės savo žiniomis ir patirtimi su jaunaisiais talentais, džiaugsitės Universiteto pasiekimais ir būsite Universiteto naujienų sūkuryje. Asociacijoje galimi du narystės tipai:

 • Asocijuotas narys, gaunantis alumnams skirtas naujienas bei informaciją apie asociacijos veiklą, dalyvaujantis asociacijos veikloje.
 • Tikrasis narys, gaunantis alumnams skirtas naujienas ir informaciją apie asociacijos veiklą, dalyvaujantis asociacijos veikloje, mokantis nustatyto dydžio nario mokestį bei turintis teisę balsuoti susirinkimų metu, kelti savo kandidatūrą į valdybą ar prezidento postą.

Kviečiame burtis ir kurti KTU alumnų bendruomenę KarTU!

Asocijuotu nariu tampama užpildžius elektroninę registracijos anketą ir valdybai patvirtinus kandidatūrą.

Tikruoju nariu tampama tampama užpildžius elektroninę registracijos anketą, valdybai patvirtinus kandidatūrą ir susimokėjus metinį narystės mokestį.

Asociacijos nariui, apsisprendus tapti tikruoju nariu, iš naujo registruotis nereikia – pakanka sumokėti metinį narystės mokestį.

Tikrojo nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui, administracinėms išlaidoms padengti.

Džiaugiamės ne vienerius metus puoselėjama tradicija – iš surinktų narystės mokesčių steigiama stipendija jaunųjų inovatorių konkurse „Technorama“. Siekiame paskatinti studentus veikti: kurti ir dalintis savo idėjomis, būti aktyviais įvairių iniciatyvų iniciatoriais, organizatoriais bei dalyviais. 

2018 m. gegužės 12 d. KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur (penkiasdešimt eurų).
Ačiū prisidedantiems!

„Universitete ugdoma Lietuvos ateitis. Man nekyla klausimų, dalyvauti ar ne. Klausimas – ką aš galiu padaryti, kad ateitis būtų gera.“

Dalius Misiūnas

 

Vertės

Karjeros konsultacijos ir mokymai

Reikia palaikymo ir patarimų karjeros kelyje? KTU Karjeros ir ugdymo centro konsultantai:

 • Padės pasirengti gerą CV bei motyvacinį laišką,
 • Patars, kaip pasiruošti darbo pokalbiui,
 • Konsultuos karjerai aktualiais klausimais.

Konsultacijos teikiamos Asociacijos tikriesiems nariams.

Kreiptis:
Karjeros planavimo konsultantė
T.: +370 686 19341
E. p. wanted@ktu.lt

Universiteto absolventai kviečiami į Universiteto renginius:

 • Konferencijas,
 • Atviras paskaitas,
 • Mokymus,
 • Seminarus,
 • Kitus akademinius renginius.

Dalyvavimas tokiuose renginiuose – puiki galimybė atnaujinti žinias, stiprinti kompetencijas, dalintis patirtimi bei įžvalgomis.
Informacija apie renginius siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.

KTU alumnams kiekvieno semestro metu suteikiama galimybė dalyvauti paskaitose stebėtojo teisėmis.

Modulių sąrašas 2019-2020 pavasario semestre.xls
Dėl registracijos į modulius ir papildomos informacijos apie darbuotojų dalyvavimo modulyje galimybes kreipkitės  el. p. alumni@ktu.lt arba  į Alumnų veiklos projektų vadovę Skaistę Valienę (el. p. skaiste.valiene@ktu.lt).

Paslaugos alumnams

KTU absolventai gali naudotis atvirais bibliotekos dokumentų fondais ir skaityklomis; prenumeruojamomis duomenų bazėmis (tik bibliotekoje).
Daugiau informacijos apie KTU Bibliotekos paslaugas alumnams galite rasti čia.

KTU absolventai laukiami bibliotekos organizuojamuose mokymuose, konferencijose ir kituose renginiuose. Mokymų tvarkaraštį rasite čia.

Ekskursija KTU bibliotekoje:

KTU absolventai gali pamatyti išsaugotas kultūros vertybes ir pažinti turtingą bibliotekos istoriją dalyvaudami ekskursijoje, kurią būtina užsisakyti iš anksto. Registruotis į ekskursiją galite čia.

 

Veikla

Susitikimai

Alumnų sugrįžtuvės – diena, kai absolventai kviečiami grįžti į savąjį Universitetą prisiminti akademinių erdvių ir žmonių, su kuriais kartu eita ne vienerius metus, atnaujinti ir megzti naujas pažintis, burtis naujoms iniciatyvoms.

Absolventų sugrįžtuvės pirmąkart organizuotos 2017 metais, kuomet absolventai dalyvavo ekskursijose po fakultetus ir laboratorijas, atidengė KTU alumnų simbolį įamžinančią plokštę.

2018 metų sugrįžtuvių tema – bendrystė ir pokyčius įkvepiančios iniciatyvos. Vykusiame alumnų forume  „commUNITY 2018: galia keisti“ absolventai pristatė vykdomų socialinių, pilietinių iniciatyvų ir savanorystės patirtis, diskutavo tokių iniciatyvų motyvus, užkulisius, iššūkius ir išmoktas pamokas.

Asociacijos gimtadienis švenčiamas lapkričio mėn. ir  kasmet suburiantis vis daugiau absolventų.

2016-ieji: 5-asis gimtadienis

2017-ieji: 6-asis gimtadienis

2018-ieji: 7-asis gimtadienis

2019-ieji: 8-asis gimtadienis

Asociacijos narių susirinkimas vyksta gegužę. Jame diskutuojami asociacijos vystymo klausimai, svarstoma veiklos ataskaita, renkama asociacijos valdyba bei prezidentas.

Periodiškai vizituojamos įmonės, kuriose dirbantys absolventai supažindina su įmonės vykdoma veikla, netradiciniais sprendimais, iššūkiais ir pasiekimais.

Informacija apie planuojamus susitikimus siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.

Karjera

Karjeros mentorius – profesinėje srityje žinių ir patirties sukaupęs praktikas, kuris dalijasi įžvalgomis bei patarimais, padedančiais siekti karjeros tikslų. Galimybė turėti asmeninį karjeros mentorių sudaroma ne tik studentams, bet ir KTU alumnams. Trejus metus po studijų baigimo visi KTU alumnai turi galimybę dalyvauti konkurse ir gauti karjeros mentorių. Konkursas organizuojamas kiekvienų mokslo metų pradžioje – rugsėjo 10-25 dienomis. Norint dalyvauti konkurse, kreipkitės el. paštu guided@ktu.lt, siunčiant motyvacinį laišką.

Kreiptis:
Mentorystės programos koordinatorė
T.: +370 603 94361
E. p.: guided@ktu.lt

Tai didžiausia Baltijos šalyse, kasmet vykstanti karjeros kontaktų mugė. Be darbdavių prisistatymo šiame renginyje pristatomos  ir diskutuojamos darbo rinkos tendencijos, gausu ekspertinių pranešimų ir karjeros patarimų.

KTU „WANTed“ karjeros dienose kiekvienais metais dalyvauja daugiau nei 10 tūkst. studentų, absolventų ir moksleivių ir apie 140 darbdavių iš Lietuvos ir užsienio.

Daugiau informacijos: https://karjerosdienos.ktu.edu/

Asociacijos nariai kviečiami į Universiteto renginius:

 • Konferencijas,
 • Atviras paskaitas,
 • Mokymus,
 • Seminarus,
 • Kitus akademinius renginius.

Dalyvavimas tokiuose renginiuose – puiki galimybė atnaujinti žinias, stiprinti kompetencijas, dalintis patirtimi bei įžvalgomis.

Informacija apie renginius siunčiama naujienlaiškiu, platinama Asociacijos paskyrose socialiniuose tinkluose.

Alumnai studentams

Tai Tarptautinės studentų dienos iniciatyva, kviečianti KTU studentus „pasimatuoti“ alumnų kėdes (pareigas) įmonėse.

Studentai vadovų kėdes jau matavosi įmonėse „Omniva LT“, „Elinta“, „Baltic Synergy“ ir „Choco Group“. Studentų teigimu, ši iniciatyva – puikus motyvacijos užtaisas siekti aukštesnių tikslų, megzti pažintis ir geriau susipažinti su įmone bei galimais karjeros keliais.

Priimate iššūkį vienai dienai savo kėdę patikėti studentui? Rašykite alumni@ktu.lt

KTU karjeros mentorystės programoje „GUIDed“ daugiau kaip 200 vadovų ir verslo praktikų savo žinias bei patirtį perduoda studentams. Karjeros mentoriai padeda pasirinkti karjeros kelią, suprasti, kokias kompetencijas reikėtų tobulinti, padrąsina ir nukreipia. Tai puiki galimybė dalintis ir įkvėpti jaunuosius talentus, sustiprinti savo lyderystės kompetencijas bei suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria jaunimas.

Įmonių, padalinių  ir funkcinių sričių vadovai bei specialistai kviečiami padėti studentams žengti pirmuosius karjeros žingsnius.

Pageidaujančius tapti karjeros mentoriais kviečiame kreiptis:
Mentorystės programos koordinatorė
T. +370 603 94361
E. p. guided@ktu.lt

Skatinamoji stipendija konkurse „Technorama“.  Skatindama jaunuosius talentus, KTU Alumni kasmet steigia nominaciją ir skatinamąją stipendiją jaunųjų inovatorių konkurse-parodoje „Technorama“.

Stipendija už aktyvų įsitraukimą į Universiteto neformalaus mokymosi programas. Siekdama paskatinti studentų įsitraukimą į neformalaus mokymosi programas Universitete, KTU Alumni įsteigė mecenatų stipendiją daugiausiai skaitmeninių ženkliukų, rodančių aktyvumą minėtose programose, surinkusiam studentui.

Stipendija gabiems ir talentingiems Universiteto studentams. KTU Alumni asociacija prisideda prie gabių ir talentingų studentų skatinimo, remia studentus, išvykstančius stažuotis NASA.

Stipendijos skiriamos iš surenkamų narystės mokesčių ir pervesto GPM procento.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
Sutinku