KTU Alumnai tęsia tradiciją ir toliau finansiškai skatina aktyviausius universiteto studentus

Spa 08 2020

2020 m. liep

Kauno technologijos universiteto (KTU) Alumnų asociacija jau antrus metus mielai prisideda prie aktyviausių ir gabiausių Universiteto studentų, kuriems už aukštus pasiekimus moksle ir savanorišką veiklą skiria solidų finansinį paskatinimą. Gerus mokymosi rezultatus pademonstravusi ir įrodžiusi, kad uoliai jų siekė, šiemet finansinę stipendiją gaus Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto (MGMF) Taikomosios matematikos pirmo kurso studentė Ugnė Orinaitė.

Ugnė Orinaitė KTU
Ugnė Orinaitė

Pažangiai studentei šį semestrą bus skiriama 500 eurų stipendija. Tokiu būdu asociacija siekia, kad studentai rodytų pažangą moksle, būtų stropūs, įsitrauktų į aktyvų visuomenės gyvenimą, taptų įvairių organizacijų nariais. Norima, kad studentai savo laisvą laiką drąsiau skirtų įvairioms užklasinėms veikloms, kurios leistų tobulinti asmenines kompetencijas.

Alumnų asociacija U. Orinaitę pastebėjo dėl jos įsitraukimo į įvairias veiklas, kuriose ji mielai dalyvauja nuo studijų pradžios.

„Nuo pirmų dienų Universitete įsitraukiau į įvairias veiklas, kurios man yra labai įdomios. Ryžtis tokiam žingsniui mane paskatino įvadinės savaitės renginiai, kurie ir buvo tas „kabliukas“, leidęs suprasti, kad Universitetas – ne tik studijos, bet ir laisvas laikas, užsiimant mėgstama veikla bei galimybė atrasti naujų pomėgių, bendraujant su skirtingais žmonėmis. Toks bendravimas leidžia lengviau rasti bendrą kalbą su nepažįstamais žmonėmis ir taip plėsti draugų ratą“, – teigė U. Orinaitė.

Pasak studentės, tobulėti jai padeda ir įvairios veiklos bei renginiai, kuriuose ji dalyvauja. Tokiu būdu ji ne tik išsibando save skirtingose veiklose, bet ir atranda naujų sričių, kuriose po studijų galėtų realizuoti savo ateities veiklas.

Mergina įsitikinusi, kad niekas kitas negali taip gerai motyvuoti, kaip tik pats žmogus, siekiantis savo užsibrėžtų tikslų ar bandantis įveikti netikėčiausius iššūkius bei spręsdamas įvairiausias problemas.

„Dar prieš pradėdama studijuoti supratau, kad norint, jog svajonės taptų realybe, svarbu yra mokytis visą gyvenimą bei stengtis nuolatos tobulėti. Manau, kad visuomet verta dalyvauti ten, kur galima pasisemti įdomių idėjų, sužinoti daug naujų dalykų, prisistatyti kitiems ir supažindinti su savo vykdoma veikla“, – sakė stipendijos laimėtoja.

Nors po nesėkmių kai kurie studentai ir praranda motyvaciją, U. Orinaitė pataria atkakliai siekti savo užsibrėžtų tikslų: „Svarbu po pirmos nesėkmės studijose ar kitose veiklose nenuleisti rankų, nes užsidarius durims, visuomet atsiveria langas. Tad kiekvieną patirtį reikia priimti kaip gyvenimo pamoką, kuri tik sustiprins pasiryžimą ir sukurs asmeninę legendą, nebijant priimti naujų iššūkių, leidžiančia daryti tai, kas prasminga, teikia malonumą, sukelia pozityvias emocijas“.

Stipendijos laureatė kol kas nėra nusprendusi, kur panaudos gautą finansinį paskatinimą, bet viliasi, kad tai bus prasminga veikla.

„Man bet koks paskatinimas yra tarsi pripažinimas, kad einu teisinga kryptimi, o vykdoma veikla yra naudinga ir pastebima. Tai dar labiau skatina eiti pirmyn ir tarsi įpareigoja nenuleisti sau išsikeltos kartelės tiek studijose, tiek papildomuose užsiėmimuose. Tikiu, kad toks finansinis paskatinimas ir kitiems studentams gali pasitarnauti siekiant tikslų įgyvendinimo, svajonių išsipildymo“, – įsitikinusi U. Orinaitė.

Stipendijos laureatė priklauso Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų atstovybei FUMSA, kur šiuo metu eina Akademinių procesų koordinatorės pareigas bei yra Fakulteto tarybos narė. Ji taipogi dalyvauja Studentų mokslinės draugijos veiklose, yra įsitraukusi į Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Netiesinių sistemų matematinio tyrimo centro projektus, o laisvu metu savanoriauja įvairiuose renginiuose bei organizacijose.

KTU Alumnų asociacija ragina studentus drąsiau prisijungti prie Universitete gausiai organizuojamų iniciatyvų, atrasti sau patinkančias veiklas bei į jas įsitraukti. Į mokslą ir užklasines veiklas KTU studentų dedamos pastangos kasmet yra atitinkamai įvertinamos, o aktyviausias studentas kiekvieną semestrą sulaukia skatinamosios mecenato stipendijos.

Tad studentai kviečiami dalyvauti įvairiose užklasinėse veiklose bei Universiteto neformalaus ugdymo programose: WANTed, GIFTed, GUIDed, SKILLed FinTech, UNITed, INSPIRed.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia