Prasideda registracija į studijų modulius / Registration to study modules starts

Rgs 23 2021

Kauno technologijos universitetas Alumnų bendruomenę informuoja apie prasidėjusią registraciją į 2021–2022 m. m. rudens semestro modulius.

Šiame semestre KTU absolventams siūloma rinktis iš 27 modulių: 17 modulių lietuvių kalba ir 10 modulių anglų kalba (4 moduliai dėstomi ir anglų, ir lietuvių kalbomis). Moduliai vedami ir kontaktiniu, ir nuotoliniu būdu.

Siūlomų klausyti modulių sąrašas:

Creative Writing (H004B103)

Tinklo etika (H120B012)

Objektinis programavimas 1 (P175B118)

Computer Graphics (P175B505)

Kompiuterinė grafika (P175B505)

Kriptografinės duomenų saugos pagrindai (P175M113)

Advanced Machine Learning (P176M010)

Pedagoginė praktika 1 (S000L009)

Comprehensive Studies of Risk and Security Issues 1 (S170M120)

European Security Architecture (S170M125)

Innovation Management (S190B137)

Inovacijų vadyba (S190B137)

Pedagoginė ir raidos psichologija (S262L001)

Organizational Communication (S265B103)

Organizacijų komunikacija (S265B103)

Ugdymo programų planavimas ir realizavimas (S272L100)

Mokymo ir mokymosi psichologija (S283M811)

Programų inžinerijos procesai (T120M026)

Virtualaus mokymosi pagrindai (T120M182)

Pastatų mikroklimatas (T220M105)

Įvadas į statybos inžineriją (T230B203)

Process Engineering 1 (T350B125)

Procesų inžinerija 1 (T350B125)

Apsauga nuo korozijos ir erozijos (T350B132)

Applied Food Chemistry (T430M133)

Paper Production and Recovery Technologies (T460B122)

Popieriaus gamybos ir perdirbimo technologijos (T460B122)

Išsamią informaciją apie modulių tvarkaraštį ir laisvų vietų skaičių galite rasti lentelėje – Modulių sąrašas 2021–2022 m. m. rudens semestre.

Registracija į studijų modulius uždaryta.

________________________________________________________________________________________________

Kaunas University of Technology informs all alumni that registration to the study modules in the autumn semester of AY 2021–2022 is started.

This semester KTU graduates are offered to choose from 27 study modules: 17 modules in Lithuanian and 10 modules in English (4 modules are taught in both English and Lithuanian). The modules are conducted both in distance and on campus.

List of modules offered for listening:

Creative Writing (H004B103)

Tinklo etika (H120B012)

Objektinis programavimas 1 (P175B118)

Computer Graphics (P175B505)

Kompiuterinė grafika (P175B505)

Kriptografinės duomenų saugos pagrindai (P175M113)

Advanced Machine Learning (P176M010)

Pedagoginė praktika 1 (S000L009)

Comprehensive Studies of Risk and Security Issues 1 (S170M120)

European Security Architecture (S170M125)

Innovation Management (S190B137)

Inovacijų vadyba (S190B137)

Pedagoginė ir raidos psichologija (S262L001)

Organizational Communication (S265B103)

Organizacijų komunikacija (S265B103)

Ugdymo programų planavimas ir realizavimas (S272L100)

Mokymo ir mokymosi psichologija (S283M811)

Programų inžinerijos procesai (T120M026)

Virtualaus mokymosi pagrindai (T120M182)

Pastatų mikroklimatas (T220M105)

Įvadas į statybos inžineriją (T230B203)

Process Engineering 1 (T350B125)

Procesų inžinerija 1 (T350B125)

Apsauga nuo korozijos ir erozijos (T350B132)

Applied Food Chemistry (T430M133)

Paper Production and Recovery Technologies (T460B122)

Popieriaus gamybos ir perdirbimo technologijos (T460B122)

Detailed information about the schedule and the number of vacancies can be found in the following table List of modules for 2021–2022 autumn semester.

Registration to study modules is closed.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia