KTU – tarp didžiausią poveikį darniam vystymuisi kuriančių universitetų pasaulyje

Bir 14 2022

Balandžio 27 d. paskelbtuose tarptautinės universitetų reitingų agentūros „Times Higher Education“ (THE) reitinguose „Impact ranking 2022“ pirmą kartą paminėtas ir Kauno technologijos universitetas (KTU). THE „Impact“ reitingas vertina išskirtinai universitetų indėlį užtikrinant visų darnaus vystymo tikslų įgyvendinimą ir tarptautinio bendradarbiavimo progresą.

Jau trejus metus THE reitingų agentūros pristatomas reitingas dėmesį sutelkęs į skirtingų pasaulio šalių universitetų daromo poveikio vertinimą, kuris pagrįstas 17 tarptautinių darnaus vystymosi tikslų. Darnaus vystymo tikslai nukreipti į aplinkos, socialinį ir ekonominį vystymą(si), skatinant tarptautines strategines partnerystes.

Didelis dėmesys tikslų įgyvendinimui

KTU Veiklos valdymo departamento direktorė Lolita Jurkšienė

„Mūsų universiteto patekimas į šį reitingą, žinoma, pradžiugino. Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui KTU iš tiesų skiria didelį dėmesį. Pradedant kokybiško išsilavinimo užtikrinimu, tvarumo įvairiose veiklos srityse puoselėjimu, inovacijų pramonei plėtojimu, lyčių lygybės bei nediskriminavimo principų laikymusi ir baigiant plačiai pasireiškiančia socialine bei aplinkosaugine atsakomybe – viskas atliepia jau daugelį metų KTU puoselėjamą žaliojo universiteto iniciatyvą.

Kartu tai – ir naujas įpareigojimas užtikrinti veiklų tęstinumą ir kokybės jose didinimą, suvokiant darnaus vystymosi svarbą KTU bendruomenei ir miesto, šalies, pasaulio visuomenei“, – pasiekimais džiaugėsi KTU Veiklos valdymo departamento direktorė Lolita Jurkšienė.

KTU, varžydamasis kartu su daugiau nei 1,4 tūkst. geriausių pasaulio universitetų, jau pirmaisiais metais yra reitinguotas net 7-iuose iš 17 reitingo kategorijų, kurios atitinka darnaus vystymosi tikslus: 4 – „Kokybiškas išsilavinimas“; 5 – „Lyčių lygybė“; 8 – „Deramas darbas ir ekonomikos augimas“; 9 – „Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra“; 11 – „Darnūs miestai ir bendruomenės“; 16 – „Taika ir teisingumas, stiprios institucijos“; 17 – „Partnerystė siekiant tikslų“.

Aukščiausias įvertinimas – tvarių inovacijų diegimui

Geriausius įvertinimus Universitetas gavo vertinant 9-tąjį darnaus vystymosi tikslą. Surinkęs 62,1 iš šimto galimų balų, KTU reitinguotas 201-300 pozicijoje. Pagrindinis šio kriterijaus tikslas, pasak reitingo organizatorių, yra įvertinti, kaip universitetams pavyksta kurti ir diegti tvarias ir aukštą pridėtinę vertę inovacijas, bendradarbiaujant su pramonės atstovais.

Apskaičiuojant rezultatus, vertinami ir KTU vardu kuriamų patentų skaičiai, mokslinės publikacijos bei KTU kuriamos spin-off tipo įmonės. Ne mažiau reikšmingų įvertinimų bei aukštų vertinimo balų pavyko pasiekti ir vertinant KTU ekonomikos augimo skatinimo, institucijos stiprumo, partnerysčių puoselėjimo srityse: vertinant 8, 16 ir 17 darnaus vystymosi tikslus, KTU įsitvirtino tarp 600 geriausių pasaulio universitetų.

„Nenuvertiname nei vieno darnaus vystymosi tikslų svarbos, nes visi jie labai susiję ir kartu matuoja itin reikšmingus aspektus, vis dėl to, būdami aukštojo mokslo bendruomene, itin didžiuojamės sulaukę įvertinimo kokybiško išsilavinimo srityje. Vertinant galimybių mokytis visą gyvenimą sukūrimo kriterijų, KTU sulaukė ypač aukšto įvertinimo ir surinko net 87,6 balo iš 100 galimų. Dar vieno svarbaus kriterijaus – parengtų mokslinių publikacijų santykis su jų praktiniu panaudojimu – įvertis viršijo 60 balų iš 100 galimų. Tai iš tiesų pagrindžia universiteto akademinės bendruomenės kuriamų rezultatų praktinę pridėtinę vertę“, – KTU pasiekimus vardijo L. Jurkšienė.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia