KTU Tarptautinės projektų valdymo dienos proga sveikino „KTU Leopardus“

Lap 22 2022

2022 m. lapkričio 15 d. universitete buvo švenčiama Tarptautinė projektų valdymo diena. Į renginį Universiteto bendruomenę pakvietė Mokslo ir inovacijų projektų centro bei Projektų vystymo centro darbuotojai.

Akimirkos iš renginio

KTU pučiamųjų grupė „The Brass Bees“ šventės dalyvius pasveikino nuotaikingais muzikiniais kūriniais, po kurių tradiciškai renginį atidarė ir sveikinimo žodžius dalyviams skyrė Universiteto rektorius Eugenijus Valatka, organizacijos vystymo direktorė Evelina Meilienė bei mokslo ir inovacijų prorektorius Leonas Balaševičius.

Renginio organizatoriai į šventę pakvietė Lietuvos alpinizmo veteranų klubo „Senjoras“ vadovus, alpinistus Alvydą Peištarą ir Kęstutį Virbalį, kurie su Universiteto bendruomene dalinosi įspūdingais nuotykiais kopiant į aukščiausias kalnų viršūnes ir suteikiant joms pavadinimus Lietuvos garbei, tarp kurių ir viršūnė „Lietuvos Universitetui 100“ bei „KTU Ąžuolas“. Būtent šių viršūnių pavadinimai yra alpinistų ir KTU žygeivių klubo „Ąžuolo“  bendradarbiavimo rezultatas, kuriuo didžiuojasi tiek alpinistai, tiek Universiteto bendruomenė. Pokalbį su alpinistais moderavo KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas, kuris bendraudamas su svečiais diskutavo, ar kopiant į kalnus galima vadovautis lietuvių patarlėmis: „Lenk medį kol jaunas“, „Visur gerai, bet namuose geriausiai“, „Vienas lauke ne karys“ bei kt.

Didelės staigmenos renginio metu iš alpinistų sulaukė ne tik KTU Rektorius, bet ir visa Universiteto bendruomenė. Rektoriui Eugenijui Valatkai alpinistai įteikė stilizuotą akmenį, atvežtą nuo kalno viršūnės, pavadintos Lietuvos universiteto 100-mečio vardu.

Mokslo ir inovacijų projektų centro vadovė Vilma Karoblienė renginio dalyviams pristatė 2022 m. mokslo ir inovacijų bei studijų projektines veiklas Universitete ir pasidžiaugė nuolat augančia Universiteto projektų vadovų ir vykdytojų kompetencija dalyvaujant nacionalinių bei tarptautinių mokslo, inovacijų ir studijų projektų veiklose. Viena pagrindinių Universiteto strateginių veiklų yra tarptautiškumo plėtra, kuri aktyviai vystoma taip pat ir tarptautinių projektų pagrindu. Būtent todėl šiai projektinei veiklai ir jos stiprinimui Universitete teikiamas didelis dėmesys, organizuojami įvairūs mokymai su tarptautiniais ekspertais.

Verta paminėti, kad universitete 2022 m. laikotarpiu iš viso buvo vykdomi 388 projektai, kuriems vadovavo 270 projektų vadovų (vertinant unikalius (nepasikartojančius) asmenis).

Projektų vystymo centro vadovė Agnė Valatkienė šventės dalyviams pristatė 2022 m. investicijas į mokslo, studijų ir kitą infrastruktūrą, sprendimus Universiteto mokslo, studijų, poilsio erdvių modernizavimui bei tvarumo vystymui. Projektai, kuriais modernizuojami Universiteto bendrabučiai bei studijų aplinka, kuriamos bei atnaujinamos MTEP infrastruktūros, įgyvendinamos energetinio efektyvumo iniciatyvos ir diegiami atsinaujinančių energijos išteklių sprendimai kuria pridėtinę vertę ir didina Universiteto konkurencingumą tiek regioniniu, tiek tarptautiniu mastu.

Pagrindiniu šventės akcentu tapo KTU projektų vadovų apdovanojimai, kuriems šventės organizatoriai pasiūlė išskirtinį pavadinimą.

Akimirkos iš renginio

„Prieš keletą metų viename straipsnyje socialiniuose tinkluose Lietuvos universitetai buvo prilyginti džiunglių gyvūnams, o tose džiunglėse kiekvienas universitetas turėjo savo rolę. KTU šiose džiunglėse buvo prilygintas leopardui, kuris yra šauniausias finansavimo, t. y. grobio medžiotojas, turintis aštriausius nagus, budriausią žvilgsnį bei su pasimėgavimu parodomuoju būdu moderniai šuoliuojantis per džiungles. Tad, nuo šiol KTU projektų vadovų apdovanojimus vadinsime naujuoju vardu „KTU Leopardai“. – šventės dalyviams pranešė V. Karoblienė ir A. Valatkienė.

Šventės organizatoriai džiaugėsi, kad išgryninus „KTU Leopardų“ idėją kartu su Universiteto Rinkodaros ir komunikacijos departamentu šiems apdovanojimams buvo sukurtas specialus ženklelis, kuris nuo šiol bus įteikiamas „KTU Leopardų“ apdovanojimų laimėtojams.

Renginio metu buvo pasidžiaugta projektų vadovais, kurie Universitete vadovauja projektams pirmą kartą. „Metų naujokų“ diplomai buvo įteikti projektų vadovams Per Ertbjerg, Ramūnui Kubiliūnui, Rimvydui Kaminskui, Paulinai Budrytei, Rasai Kandrotaitei Janutienei ir Egidijui Dragašiui.

Apdovanojimų „KTU Leopardai“ metu buvo paskelbti 9-ių nominacijų laimėtojai.

Nominacijos „Metų veikliausi“ nugalėtojo titulas atiteko padaliniui, kurio pateiktų paraiškų skaičius, tenkantis vienam darbuotojui, laikotarpiu nuo 2021-11-01 iki 2022-10-30 (toliau – vertinamasis laikotarpis), buvo didžiausias. Nugalėtoju tapo Aplinkos inžinerijos institutas. Padalinys apdovanotas diplomu, „KTU Leopardo“ ženkliukas įteiktas Aplinkos inžinerijos instituto direktorei profesorei Žanetai Stasiškienei.

Nominacijos „Metų tarptautiškiausias“ apdovanojimas buvo skirtas projektų vadovui, kuris įgyvendindamas projektus ir plėtodamas tarptautinius tinklus vertinamuoju laikotarpiu bendradarbiavo su daugiausiai tarptautinių institucijų. Apdovanojimas, diplomas ir ženklelis įteiktas Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto profesorei Eglei Butkevičienei, kuri vertinamuoju laikotarpiu vadovavo 6 projektams, rengė 4 programos „Europos Horizontas“ paraiškas ir vykdydama tarptautinę tinklaveiką dalyvavo renginiuose 20-yje valstybių.

Nominacijos „Už draugystę su verslu“ apdovanojimas įteiktas Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo institutui, kurio komanda vertinamuoju laikotarpiu pirmavo Universitete pagal MTEP sutarčių su verslu vertes. Padalinys apdovanotas diplomu. „KTU Leopardo“ ženklelis įteiktas Prof. K. Baršausko ultragarso mokslo instituto direktoriui profesoriui Liudui Mažeikai.

Nominacijos „Metų proveržis“ apdovanojimas skirtas Prof. Kazimiero Baršausko ultragarso mokslo instituto mokslininkams, kurie padarė proveržį Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir mokymo programoje „EURATOM“. Apdovanojimai įteikti projektų vadovams, profesoriui Liudui Mažeikai ir instituto mokslo darbuotojui Vykintui Samaičiui, kurie drauge su komandomis vertinamuoju laikotarpiu rengė „EURATOM“ programos projektų paraiškas ir turi net 2 finansuojamus projektus.

Nominacijos „Už jaunųjų tyrėjų ugdymą“ apdovanojimai įteikti tiems projektų vadovams, kurie nuosekliai nuo 2017 m. vadovauja studentų tyrimų ir praktikų projektams. Diplomai ir ženkleliai įteikti Jūratei Simokaitienei, Laurai Daniusevičiūtei-Brazaitei, Vidai Malinauskienei, Irenai Pekarskienei, Ingridai Tumosienei, Tadui Dambrauskui, Rasai Keruckienei, Živilei Stankevičiūtei.

Nominacijos „Metų ekspertas“ apdovanojimas įteiktas Elektros ir elektronikos fakulteto profesoriui Renaldui Urniežiui, kuris vertinamuoju laikotarpiu atliko daugiausiai ekspertinių paslaugų, suteiktų buvusiai Lietuvos verslo paramos agentūrai – dabartinei Inovacijų agentūrai.

Nominacijos „Metų drąsa“ apdovanojimas skirtas už tarptautinių projektų koordinavimą Universitete. Diplomai ir „KTU Leopardų“ ženkleliai įteikti šiems projektų vadovams: Paris Fokaides už programos „Europos horizontas“ koordinuojamą projektą; Daivai Mikučionienei už programos „Erasmus+“ koordinuojamą projektą; Žanetai Stasiškienei už Bendrosios rinkos programos koordinuojamą projektą.

Nominacijoje „Visur gerai, namie geriausia“ vertinti projektai, kurie finansuojami Universiteto investicijų biudžeto lėšomis bei projektai, kurie finansuojami mokslo ir inovacijų fondo lėšomis. Infrastruktūros projektų kategorijoje apdovanojimas įteiktas komandai – Infrastruktūros vystymo skyriaus vadovui Gražvydui Visockui ir inžinerinių projektų vadovei Aistei Kybartaitei. Minėta komanda apdovanojimą gavo už didžiausio iki šiol įgyvendinto KTU bendrabučio renovacijos projekto, atlikus pastato išorės renovaciją bei visiškai atnaujinus pastato erdves. Mokslo projektų kategorijoje apdovanojamas įteiktas dr. Joriui Vėžiui už projekto „Akustinių virpesių pritaikymas galvijų mastito prevencijai ir jo gydymui“ įgyvendinimą.

Nominacijos „Metų projektų vadovas“ apdovanojimuose „KTU Leopardai 2022“ laimėtoju tapo Cheminės technologijos fakulteto profesorius Juozas Vidas Gražulevičius. Renkant laimėtoją buvo vertinamas vertinamuoju laikotarpiu vykdytų projektų skaičius, projektų įgyvendinimo komandų dydžiai, projektų biudžeto vertės, vykdymo laikotarpių trukmės.

Renginio organizatoriai džiaugėsi jau tradicija tapusiu renginiu, skirtu paminėti Tarptautinei projektų valdymo dienai ir kvietė Universiteto bendruomenę į būsimą šventę „KTU Leopardai 2023-ieji“!

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia