Prasideda registracija į studijų modulius / Registration to study modules starts

Sau 23 2023

Kauno technologijos universitetas alumnų bendruomenę informuoja apie prasidėjusią registraciją į 2022–2023 m. m. pavasario semestro modulius.

Šiame semestre KTU alumnams siūloma rinktis iš 19 modulių: 8 moduliai dėstomi užsienio kalba, 11 – lietuvių. Vietų skaičius ribotas. Informaciją apie modulių tvarkaraštį ir laisvų vietų skaičių galite rasti lentelėje – Modulių sąrašas 2022–2023 m. m. pavasario semestre.

Prieš registraciją, prašome atkreipti dėmesį:

– kokia nurodyta modulio dėstomoji kalba;
– modulis vyksta kontaktiniu ar nuotoliniu būdu. Jeigu prie modulio nurodyta tiksli vieta (adresas), paskaitos vyks kontaktiniu būdu, jeigu nenurodyta tiksli vieta – modulis bus vedamas nuotoliniu būdu.

Siūlomų klausyti modulių sąrašas:

 1. Etika ir vertybės viešajame sektoriuje
 2. Media Philosophy
 3. Medijų filosofija
 4. Šiuolaikinės medijų teorijos
 5. Ispanų kalba (A2 lygiu)
 6. Ispanų kalba (B2 lygiu)
 7. Ispanų kalba (A1 lygiu)
 8. Kriptologija
 9. Information Systems Graphical User Interface
 10. Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja
 11. Vaizdo sintaksė
 12. Algoritmai ir objektinis programavimas 2
 13. Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos
 14. Strateginis projektų valdymas
 15. Fundamentals of Mechatronics
 16. Building Information Modeling
 17. Statinių informacinis modeliavimas
 18. Advanced Concrete Technologies
 19. Pažangios betono technologijos

Norėdami registruotis į studijų modulį, užpildykite registracijos formą. Registruotis galite iki sausio 31 d. Registruotis galima tik į vieną pasirinktą studijų modulį. Jeigu pasirinkime nėra norimo studijų modulio – laisvų vietų nebėra.

Kviečiame pasinaudoti ir kitomis KTU siūlomomis tęstinio mokymosi galimybėmis.

—————————————————————————————————————Kaunas University of Technology informs all alumni that registration to the study modules in the spring semester of AY 2022–2023 is started. 

This semester KTU graduates are offered to choose from 19 study modules: 11 modules in Lithuanian and 8 modules in foreign language. The modules are conducted both in distance and on campus. Detailed information about the schedule and number of vacancies can be found in the following table List of modules for 2022–2023 spring semester

Before registration, please note:

– what is the language of instruction;
– if the exact place (address) is indicated next to the module, the lectures will be organised on campus, if the exact location is not indicated – the module will provided as distance studies.

List of modules offered for listening:

 1. Etika ir vertybės viešajame sektoriuje
 2. Media Philosophy
 3. Medijų filosofij
 4. Šiuolaikinės medijų teorijos
 5. Ispanų kalba (A2 lygiu)
 6. Ispanų kalba (B2 lygiu)
 7. Ispanų kalba (A1 lygiu)
 8. Kriptologija
 9. Information Systems Graphical User Interface
 10. Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja
 11. Vaizdo sintaksė
 12. Algoritmai ir objektinis programavimas 2
 13. Virtualaus mokymosi priemonės ir sistemos
 14. Strateginis projektų valdymas
 15. Fundamentals of Mechatronics
 16. Building Information Modeling
 17. Statinių informacinis modeliavimas
 18. Advanced Concrete Technologies
 19. Pažangios betono technologijos

To register for the study module, please fill in the registration form. You can register until January 31. Registration is only possible in one selected study module. If there is no desired study module in the selection, there are no vacancies.

We invite you to take advantage of other continuing education opportunities offered by KTU.

Wide selection of study modules. If you decide to study individual study modules, you can choose from the modules of all the study programmes provided by the University which are charged. Choosing of the study module you are interested in allows you to acquire and develop your required competencies and skills, expand or deepen the knowledge in a certain study field during the lectures.

Non-formal education programmes. The University invites to participate in various activities of non-formal education that provide new knowledge and skills, expand the present competencies, grant the possibilities of retraining and develop your personality. The innovative activities of non-formal education provide a possibility to become competitive participants of the labour market with a wide range of skills and knowledge.

F.A.Q. can be found here. Contact us for more information by e-mail alumni@ktu.lt or by phone +370 608 96445.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia