Visuotinis KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimas

Kov 07 2023

KTU Alumnų asociacijos prezidento Dariaus Vaičiulio vardu kviečiame Jus į visuotinį KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimą, kuris vyks š. m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) nuo 17 val. KTU Santakos slėnio A228 salėje.

Susirinkimo metu bus renkamas KTU Alumnų asociacijos Prezidentas, Valdyba ir Kontrolės komitetas, tvirtinami asociacijos veiklos dokumentai.

Primename, kad pagal asociacijos įstatus, teisę balsuoti ir kandidatuoti turi tikrieji asociacijos nariai, sumokėję narystės mokestį einamaisiais metais.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimas – atviras visiems absolventams. Norint dalyvauti visuotiniame narių susirinkime prašome užpildyti registracijos formą.

Susirinkimo darbotvarkė

17:00 – 17:10 val. Susirinkimo atidarymas.

17:10 – 17:15 val. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

17:15 – 17:20 val. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Kvorumo tikrinimas.

17:20 – 17:25 val. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas.

17:25 – 17:40 val. KTU Alumnų asociacijos prezidento veiklos ataskaita ir Asociacijos finansinė atskaitomybė. Klausimai.

17:40 – 17:55 val. KTU Alumnų asociacijos Kontrolės komiteto ataskaita. Klausimai.

17:55 – 18:10 val. Kandidatų į Prezidento postą kėlimas ir prisistatymas.

18:10 – 18:25 val. Kandidatų į Valdybos ir Kontrolės komiteto narius kėlimas ir prisistatymas.

18:25 – 18:40 val. Klausimai kandidatams.

18:40 – 18:55 val. Balsavimas. Pertrauka.

18:55 – 19:10 val. Balsavimo rezultatų skaičiavimas.

19:10 – 19:20 val. Balsavimo rezultatų skelbimas ir tvirtinimas.

19:20 – 19:30 val. Prezidento žodis. Susirinkimo uždarymas.

Kilus klausimams rašykite alumni@ktu.lt arba skambinkite +370 626 73904.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia