Kitas žingsnis – mentorystė?

Bir 16 2023

Kauno technologijos universitete vykdoma unikali karjeros mentorystės programa GUIDed. Programa skirta skatinti, patarti, ugdyti ir įkvėpti studentą, jo pasirinktame karjeros kelyje.

Šios programos tikslas – supažindinti studentus su darbo rinka per mentoriaus ekspertinės srities prizmę, nes Jūsų karjeros kelias jam įdomus, o savojo jis dar tik ieško.

Universiteto mentorystės programoje laukiami įvairių sričių specialistai, kurie gali ir nori skirti laiko mūsų studentams.

Karjeros mentorių registracija ateinantiems mokslo metams (rudens semestrui) vyksta iki liepos 23 d. el. paštu agneta.bieliauskiene@ktu.lt.

Daugiau informacijos apie minėtą programą rasite leidinyje KTU Mentorystės programa.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia