KTU Statybos ir architektūros fakultetas ketvirtasis programos „9 fakultetai – 9 mėnesiai“ dalyvis

Sau 03 2024

Pristatome sausio mėnesio programos „9 fakultetai – 9 mėnesiai“ (9F9M) dalyvį – KTU Statybos ir architektūros fakultetas.

🔶 1922 m. įkūrus Universitetą Technikos fakultete buvo įkurtas Statybos skyrius. Statybos skyriaus dėstytojai daug dėmesio skyrė vadovėlių ir mokomosios literatūros lietuvių kalba rengimui. Pirmasis vadovėlis buvo išleistas 1923 m. „Statybos medžiagų technologija“ autorius P.Juodelė.

🔶 Statybos ir architektūros fakultetas įkurtas 1940m. liepos 26d. Lietuvos (Vytauto Didžiojo) Universitete.

🔶 Fakultetas didžiuojasi turtinga ir įdomia istorija, žymiais meno ir mokslo veikėjais, tokiais kaip dailininkais prof. A. Žmuidzinavičiumi, doc. K. Šimoniu, mokslininkais – akademikais prof. S. Kolupaila, prof. P. Jodele ir kitais, dirbusiais fakultete.

🔶 Šiuo metu fakultete dirba stiprūs architektūros, pastatų inžinerinių sistemų, statybos inžinerijos specialistai.

🔶 2020 metais KTU Statybos ir architektūros fakultetas minėjo fakulteto įkūrimo 80-metį. Ilgą ir spalvingą istoriją turintis fakultetas per šį laikotarpį parengė daugiau nei 15 tūkstančių Statybos inžinerijos ir architektūros specialistų.

Sausio mėnesį kviečiame dalyvauti KTU Statybos ir architektūros fakulteto renginiuose!

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia