Prasideda registracija į studijų modulius / Registration to study modules starts

Sau 28 2024

Prasidėjus pavasario studijų semestrui dalinamės galimybe alumnams studijuoti pasirinktą modulį stebėtojo teisėmis* iš pateikiamo sąrašo:

 • Medijų filosofija H120B111;
 • Šiuolaikinės medijų teorijos H120M112;
 • Strateginis projektų valdymas S190M202 (3 srautai, galimas srauto pasirinkimas);
 • Fundamentals of Mechatronics T210B001;
 • Kriptologija P170B111;
 • Informacinių sistemų grafinė naudotojo sąsaja / Information Systems Graphical User Interface P170B126 (galimas kalbos pasirinkimas);
 • Algoritmai ir objektinis programavimas T120M115;
 • Algoritmai ir objektinis programavimas 2 T120M168;
 • Virtualiojo mokymosi pagrindai T120M182;
 • Virtualiojo mokymosi priemonės ir sistemos T120M183.

*Alumnai gali studijuoti modulį iš pateikiamo sąrašo. Atsiskaityti visų kurse numatytų užduočių stebėtojas neprivalo, tačiau gerbiant modulį dėstantį dėstytoją ir studijuojančius studentus, prašome atsakingai įsivertinti savo užimtumą ir įsipareigojimus studijuoti modulį. Sertifikatai pabaigus studijų modulį stebėtojo teisėmis nėra išduodami.

Modulių paskaitų grafikas

Prieš registraciją, prašome atkreipti dėmesį:

– kokia nurodyta modulio dėstomoji kalba;
– modulis vyksta kontaktiniu ar nuotoliniu būdu. Jeigu prie modulio nurodyta tiksli vieta (adresas), paskaitos vyks kontaktiniu būdu, jeigu nenurodyta tiksli vieta – modulis bus vedamas nuotoliniu būdu.

Registruotis kviečiame iki sausio 31 darbo dienos pabaigos. Vietų skaičius moduliuose ribotas. Jeigu pasirinkime nėra norimo studijų modulio – laisvų vietų nebėra.


With the start of the spring study semester, we share the opportunity for alumni to study the selected module with observer rights* from the list provided:

 • Fundamentals of Mechatronics T210B001;
 • Information Systems Graphical User Interface P170B126.

* Alumni can study a module from the list provided. The observer does not have to take an exam or other tests in the course, but out of respect for the lecturer teaching the module and the students, please take a responsible assessment of your availability and obligations to study the module. Certificates are not issued after completion of the study module with observer rights.

Lecture schedulle.

To register for the study module, please fill in the registration form. You can register until 31st end of the working day. The number of places in the modules is limited.

Before registration, please note:
– what is the language of instruction;
– if the exact place (address) is indicated next to the module, the lectures will be organised on campus, if the exact location is not indicated – the module will provided as distance studies.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia