Visuotinis KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimas

Kov 03 2024

Visuotinis KTU Alumnų asociacijos narių susirinkimas vyks kovo 25 d. nuo 17 val. (registracija nuo 16.30 val.) Universiteto miestelio bibliotekos amfiteatras (Studentų g. 48, Kaunas).

Susirinkimo metu bus tvirtinami asociacijos veiklos dokumentai, renkamas vienas asociacijos valdybos narys. Susirinkime dalyvaus svečias – KTU alumnas, Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas, kuris paskaitys pranešimą apie oratorystės meną.

Visuotinis susirinkimas yra ativiras visiems KTU alumnams.

❗️Primename, kad pagal asociacijos įstatus, teisę balsuoti ir kandidatuoti turi tikrieji asociacijos nariai, sumokėję narystės mokestį einamaisiais metais.

Susirinkimo darbotvarkė:

 • 16:30 – 17:00      Registracija
 • 17:00 – 17:10      Susirinkimo atidarymas
 • 17:10 – 17:30      KTU alumno Egidijaus Stanciko pranešimas „Oratorystės menas“
 • 17:30 – 17:35      Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
 • 17:35 – 17:40      Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. Kvorumo tikrinimas
 • 17:40 – 17:45      Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
 • 17:45 – 18:00      KTU Alumnų asociacijos prezidento veiklos ataskaita ir Asociacijos finansinė atskaitomybė. Klausimai
 • 18:00 – 18:15      KTU Alumnų asociacijos Kontrolės komiteto ataskaita. Klausimai
 • 18:15 – 18:25      Kandidato į Valdybos narius kėlimas ir prisistatymas. Klausimai
 • 18:25 – 18:35      Valdybos nario rinkimų balsavimas. Pertrauka
 • 18:35 – 18.45      Valdybos nario rinkimų balsavimo rezultatų skaičiavimas
 • 18:45 – 18:50      Valdybos nario rinkimų balsavimo rezultatų skelbimas ir tvirtinimas
 • 18:50 – 19:00      Prezidento žodis. Susirinkimo uždarymas

‼️ Norint dalyvauti visuotiniame narių susirinkime prašome užpildyti registracijos formą.

Naujienlaiškis / Newsletter

Nario mokestis

Nario mokestis – puiki galimybė prisidėti prie KTU Alumnų asociacijos veiklų vystymo. Surinkti narystės mokesčiai naudojami alumnų susitikimų organizavimui, jaunųjų Universiteto talentų rėmimui ir aktyviausiųjų studentų stipendijoms.

KTU Alumnų asociacijos susirinkimo metu nustatytas tikrojo nario mokestis – 50 Eur. Nario mokestis mokamas iki kalendorinių metų vasario 1 d. už einamuosius metus. Plačiau skaityti čia. Dėkojame.

Membership fee

The membership fee is a great opportunity to contribute to the development of the activities of the KTU Alumni Association. The collected membership fees are used to organise Alumni meetings, support young talents of the University and to establish scholarships for the most active students.

The fee for a full member is  50 EUR and it was set at during the meeting of all members of KTU Alumni Association. The membership fee is payable by February 1st for the current year. Read more here. Thank you.

Nario registracija / Member registration

Bendra informacija / General info

Žingsnis / Step

1/3

Pildymo progresas / Progress

0%

Prisijungimas


Arba prisijunkite per

Neturi paskyros? Sukurk ją čia